En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

tisdag 4 november 2008

Strandskyddet

På regeringens hemsida han man läsa om förändringar i strandskyddsbestämmelserna och om de vanligaste frågorna. Här är länken

””Strandskydd
Vad är problemet med dagens strandskydd?
Dagens strandskyddsregler upplevs ofta som otydliga och oflexibla. De har kritiserats för att inte ta någon hänsyn till regionala skillnader. Många beslut har därför tagits på bristande grunder. Strandskyddslagstiftningen har därigenom kommit att tappa mycket av sin legitimitet.

Vad är syftet med förändringarna?
Regeringen vill reformera strandskyddet för att skapa en ny lagstiftning som säkerställer strandskyddets syften, samtidigt som den ger en bättre lokal och regional förankring samt ger utvecklingsmöjligheter för landsbygdsområden.””

Så otroligt härligt. Det är klart som den att vi som lokala företrädare vet bättre om våra lokala förhållanden än någon som inte bor här. Det är självklart att vi skall bestämma om såna här saker. Förbättrad lokal demokrati, stärkt kommunal självständighet. Mer av sådant – Tack.

1 kommentar:

Björn Geijer sa...

Att låta strandskyddet bli något för enskilda kommuner att besluta om verkar synnerligen korttänkt. Fri strand är inte en resurs som kan återskapas. Där bebyggelse finns är stranden stängd för överskådlig tid.