En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

fredag 7 november 2008

Regeringen satsar på entreprenörskapsutbildningar och stärker kulturarbetarnas förutsättningar

Idag så släpper regeringen en satsning på entreprenörskapsutbildningar och skall även se över hur man hjälper dem i det konstnärliga yrket att bli bra egna företagare.
Mycket bra. Men jag hoppas att nästa satsning som kommer från Utbildnings- och kulturdepartementet skall vara nyskapande på så sätt att man stärker det kulturella och konstnärliga på gymnasienivå.

Skulle kunna vara något för oss i Söderhamn att titta på, nu när vi ändå har en gymnasieutredning som pågår för fullt. En bra kulturutbildning på gymnasienivå skulle kunna bli unikt - om vi lägger rätt tyngd och idégivning på en sådan utbildning. Skall tänka vidare på detta spår. Ni är varmt välkomna att ge mig inspiration och idéer på detta ämne.

Pressmeddelande
7 november 2008, Utbildningsdepartementet och Kulturdepartementet

Regeringen satsar på entreprenörskapsutbildningar
Regeringen har beslutat att inrätta spetsutbildningar inom entreprenörskap och innovation vid minst två universitet eller högskolor. Totalt satsar regeringen 15,3 miljoner kronor 2009 och 2010 för denna utbildningssatsning. Antagningen av studenter beräknas kunna ske första gången höstterminen 2009.

Regeringen har skrivit till universitet och högskolor och erbjudit dem att inkomma med ansökningar om att bedriva utbildningarna. Regeringen har också beslutat att ge Högskoleverket i uppdrag att granska de ansökningar som kommer in.

- Idag finns ett antal bra utbildningar inom entreprenörskap, innovation och företagande i Sverige men vår ambition är att få fram ett par utbildningar som når ännu längre. Entreprenörskap är en så avgörande faktor för Sveriges framtid att vi behöver spetsutbildningar på högsta internationella nivå, säger högskoleminister Lars Leijonborg.

Högskoleverket har också fått i uppdrag att kartlägga vilka entreprenörskapsutbildningar som finns idag. Även konstnärliga högskolors utbildningar ingår i den översynen.

- Många som går konstnärliga utbildningar blir - med eller mot sin vilja - egna företagare. Därför är det efterlängtat att denna genomgång sker så att vi kan se till att även de konstnärliga utbildningarna ger bra verktyg för kulturskapare att leva på sitt arbete, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Inga kommentarer: