En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

fredag 7 november 2008

Den Nya betygsskalan

Igår presenterade utbildningsminister Jan Björklund den nya betygsskalan som Alliansregeringen har enats om. Den omfattar de fem betygsstegen A, B, C, D och E för godkända resultat och ett sjätte betygssteget F för icke godkänt resultat.

Den nya betygsskalan tillmannas med nya mål gör att informationen blir mycket tydligare till både elever och föräldrar. Den nya skalan blir också ett bättre redskap att använda för lärarna, säger utbildningsutskottets ordförande Sofia Larsen (C). Med fem godkända steg slipper vi risken för den godtycklighet med dagens inofficiella G+ eller G- som båda ger eleven ett G. Den nya skalan är mer rättvis. vilket jag tror kommer att höja studiemotivationen. Säger Magnus Svensson, gruppledare C i Söderhamn.

Det här inte ett helt nytt betygsystem, men en bättre och mer rättvis skala. En elevs ansträngning ger en tydligare betalning än genom dagens system med allt för stora steg, säger Sofia Larsen.

4 kommentarer:

Johannes sa...

Kul att du är igång med bloggen igen!

Kan hålla med om att det är för få steg i den nuvarande skalan men viktigast är att det fortsätter vara ett kunskapsmått och inte en relativ jämförelse som den 1 till 5 gradiga skalan vi hade.

Magnus Svensson sa...

Hej Johannes
roligt att du har hittat tillbaka till bloggen igen efter mitt långa uppehåll.

Kunskapsmålet tror jag att man kommer att behåll. svårt att tro att man skall lämna målsättningen om kunskap och bildning. då det fungerar.
må bäst

Jonas sa...

Hur länge ska man hålla på å fjanta fram och tebaks me betygsskalor egentligen? Varför slösa energi och resurser på nåt dylikt?

Magnus Svensson sa...

Ja det är en berättigad fråga. Men är något mindre bra eller rentutav dåligt så tycker jag att man skall ändra på sådana saker om man kan.

i det här fallet är det många lärare och elever som tycker att nuvarande betygssytem är orättvist, så det är bra att man ändrar och att det blir föler steg