En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

fredag 21 november 2008

Föredragningslista KUS 2008-11-24

1. Val av justerar
2. Delegationsbeslut
3. Meddelanden
4. Ekonomi/verksamhetsrapport
5. Budget 2009 samt plan 2010-2011
6. Förslag till rationaliseringar med anledning av nämndens beslut
7. Kommunens väghållning av enskilda vägar i Söderhamns kommun
8. Tjänstegarantier
9. Städtaxa 2009
10. Parkering Humlegårdsgatan
11. Meborgarförslag om att upprätta bokslut för tillgänglighetsarbete
12. Medborgarförslag om att införa 30-zoner i centrala staden
13. Redovisning av uppdraget uppsnyggning av kommunens entréer
14. Information om fördjupad översiktsplan tema vindkraft
15. Begäran om arrende Pinassvägen
16. Information om bildandet av Storjungfruns naturreservat
17. Miljöstipendium 2008
18. Överföring av medel från bygg- och Miljö till plan och utveckling
19. Avfallsplan
20. Sandviksuddens, strandskyddsbeslut
21. Redovisning prioriteringslista planarbeten
22. Ärendebevakning

Inga kommentarer: