En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

lördag 20 april 2013

Ny bloggadress

Hej,
har lämnat denna blogg för att istället blogga på följande adress
http://www.centerpartiet.se/person/Magnus-Svensson/
så följ mig gärna där

En annan mycket bra sida att följa är www.centerpartiet.se/gavleborg

Ha en bra dag och Gå med i Centerpartiet!

onsdag 18 april 2012

Debattartikel // Fler jobb med studentmedarbetare

Fler jobb med studentmedarbetare

Svenskt Näringsliv visar att var femte akademiker inte får ett arbete efter utbildningen och att de efter ett år fortfarande inte har tagit plats på arbetsmarknaden. Centerpartiet kan aldrig acceptera sådana siffror. Det visar tydligt behovet av fler och bättre länkar mellan akademi och näringsliv.

Den typiska studenten går ut ur högskolan utan att ha haft någon kontakt med relevanta arbetsgivare under sin utbildningstid. Den som saknar koppling till den bransch man har utbildat sig att arbeta i har självklart svårare att få jobb än någon som redan är känd på ett företag. På en arbetsmarknad med allt hårdare konkurrens är kontakter, erfarenhet och en konkret arbetsrutin ovärderligt.

Dock finns positiva undantag när det gäller kontakterna mellan studier och arbetsliv. Region Skåne och Falkenbergs kommun har idag system med studentmedarbetare likt den danska framgångsrika modellen. Det innebär att studenter får söka studentjobb efter ett vanligt sökförfarande, med utannonserade jobb, fria för vilken student som helst att söka. Kravet som ställs är att den sökande studenten har gått någon av de utbildningar som knutits till tjänsten under minst ett års tid.

Avtalen mellan arbetsgivare och studenter är självklart individuellt utformade men utgångspunkten är alltid att arbetet inte får störa studierna. Som systemet ser ut idag arbetar man i projektform under längst ett år och ersätter ingen annans arbete. I överenskommelsen ingår att den erbjudna lönen är den lägsta ingångslönen för yrkeskategorin.

Genom ett system med studentmedarbetare får studenten möjlighet att arbeta inom det som utbildningen handlar om och får så viktig erfarenhet och en värdefull referens till dess man är klar och söker arbete. Arbetsgivarnas vinst i systemet är att man får in ny kompetens och nya idéer, samtidigt som man får en tillfällig värdefull arbetsinsats. Baserat på de goda erfarenheter som finns skulle detta även kunna vara en fungerande modell för oss i Gävleborg

Ungdomsarbetslösheten är ett av våra största samhällsproblem. Vi måste vända på alla stenar för att hitta lösningar som gör skillnad. Centerpartiets förhoppning är att fler aktörer inom akademin och näringslivet ska hitta lösningar på hur fler studenter ska få ta del av erfarenheter och kunskap

Ska vi klara av att skapa ett välfungerande studiesystem och en långsiktigt hållbar arbetsmarknad måste vi bli bättre på att länka studier till arbete. Vi rekommenderar näringsliv och det offentliga att tänka nytt för att få in ny kompetens och samtidigt ge studenterna ett intressant extra arbete under studietiden som göra det lättare att snabbare komma in på arbetsmarknaden.

Anders W Jonsson (C) Riksdagsledamot
Magnus Svensson (C) Distriktsordförande
Caroline Schmidt (C) Kommunalråd Hudiksvall
Carl-Ewert Ohlsson ( C ) Oppositionsråd Sandviken

PM // Magnus Svensson Invald i Kriminalvårdens insynsråd

Pressinformation

Centerpartiet i Gävleborg

Magnus Svensson Invald i Kriminalvårdens insynsråd

Magnus Svensson, Söderhamn, Distriktsordförande för Centerpartiet i Gävleborg har valts in i kriminalvårdens insynsråd. Förordnadet är mellan den 4 april 2012 – 31 december 2015.

Det är Regeringen och Justitiedepartementet som utser ledamöterna och det är Justitieminister Beatrice Ask som är ansvarig minister. Regeringsbeslutet är Ju2011/8925/KRIM
Jag tycker att detta uppdrag skall bli väldigt spännande och lärorik. Att jobba med frågor som kriminalvård berör så många humanitära aspekter. Från Klienter, Häkte, Fängelse, Frivård och hur man arbetar för att få människor som avtjänat sitt straff att kunna komma tillbaka till en fungerande vardag.

Läs mer om Kriminalvården; http://www.kriminalvarden.se/

Ledamöterna i kriminalvårdens insynsråd
Ewa Wendel Rosberg, Lagman vid Malmö tingsrätt
Lena Liljebäck, Uppföljningschef vid Arbetsförmedlingen
Carola Gunnarsson, 3:e vice ordförande i SKL
Ewa Thalén, Riksdagsledamot ( M
Torkild Strandberg, Fd. Riksdagsledamot (Fp)
Magnus Svensson, 2:e vice kommunstyrelseordförande Söderhamn
Lennart Sacredus, Fd Riksdagsledamot (Kd)
Christer Adelsbo, Riksdagsledamot (S)

Insändare C gör skillnad

Nu har möjligheterna skapats. Genom att acceptera mångfald och anammat att hälso- och sjukvården är ett utvecklingsområde - så har sjukvården kompletterats med en ny aktör i Södra Hälsingland. Landstingsledningen har tagt ett stort steg framåt och förstått att utveckling sker i samverkan och positiv konkurrens. Många ser den verksamhetsövergång som skett per den 2 april som en enkel sak att hantera. I verkligheten fordras det väldigt många frågeställningar att hantera. Det är det fullt möjligt om man närmar sig uppdraget på ett positivt och ansvarstagande sätt.

Vi från Centerpartiet hälsar Aleris välkommen till Gävleborg. Till sitt entreprenörskapsuppdrag i det landsting som tagit många kliv framåt. I många mätningar har vårt landsting gått framåt. Samtidigt finns det många utvecklingsområden att sätta tänderna i. Med korta beslutsvägar, tydligt ledarskap och tillgång till oerhört kompetenta medarbetare får denna nya aktör ett tydligt ansvar. Att aktivt bidra för en trygg och ledande position inom ett av samhällets viktigaste ansvarsområden.

Jag också rikta ett uppskattande tack till Centerpartiets landstingsgrupp och, Hannah-Karin Linck. Att Aleris valt att ta över verksamheten eller om någon annan aktör fått chansen är en stor politisk seger för Centerpartiet, det är en seger för medborgarna framförallt i Södra Hälsingland och för den personal som nu kan fortsätta att jobba med att ge vård till de som är i behov! Jag konstaterar att det gör skillnad med Centerpartiet!

Magnus Svensson
Distriktsordförande
Centerpartiet Gävleborg

söndag 1 april 2012

PM// Magnus Svensson vald till ny distriktsordförande för Centerpartiet i Gävleborg

PRESSMEDDELANDE

Centerpartiet i Gävleborgs distriktsstämma 2012
2012-03-31, Söderhamn

Magnus Svensson vald till ny distriktsordförande för Centerpartiet i Gävleborg

Centerpartiets i Gävleborg har idag vid distriktsstämma i Söderhamn valt Centerpartiets nya distriktsstyrelse.

Vi är övertygade om att personerna i vår distriktsstyrelse tillsammans kan leda Centerpartiet i Gävleborg mot ett framgångsval 2014, i kommuner, landsting och riksdag.

Det är en helt enig distriktsstämma som valt att ge Magnus Svensson, 36 år från Söderhamn, förtroendet att leda Centerpartiet som ny distriktsordförande.

Kommentar från Magnus Svensson:
”Jag är förstås väldigt hedrad över att få detta förtroende, och det är med glädje som jag har valt att tacka ja. Det viktigaste uppdraget som jag ser framför oss är att tillsammans med nuvarande och tillkommande medlemmar bygga en starkare Centerrörelse i Gävleborg.”

”Jag ser tre delar som Centerpartiet i Gävleborg behöver jobba med.
1. Stärka vår politiska profil. Vi är det öppna, gröna och företagsvänliga partiet i Gävleborg. Men vi är så mycket mer.
2. Genomföra ’Framtidsresan’ i Gävleborg och träffa medborgare i alla dess skepnader, organisationer och träffar med Centerpartister för att lyfta in idéerna i den process som partiet jobbar med för att ta fram vårt nya idéprogram.
3. Stärka Centerpartiets organisation i alla tio kommuner och i landstinget. Min starka målsättning är att Centerpartiet efter valet 2014 skall vara starkare i Gävleborg än vad vi var innan valet 2010.”

Centerpartiet i Gävleborgs distriktsstyrelse Styrelsen består av 10 ledamöter, Följande ingå i styrelsen:

Distriktsordförande Magnus Svensson, Söderala (nyval)
Vice ordförande Hans Jonsson, Edsbyn (omval)
Ledamöter:
Stig Eng, Harmånger (omval)
Sören Görgård, Järvsö (omval)
Helena Wikström, Torsåker, Ordförande Centerkvinnorna, (omval)
Caroline Schmidt, Hudiksvall (nyval)
Bengt-Åke Nilsson, Hudiksvall (omval)
Ayser Bayraktar, Valbo (omval)
Lena Schenström, Ockelbo (nyval)
Therese Hedberg Lundblad, Gävle, Ordförande CUF, (nyval)

torsdag 29 mars 2012

C säger fortsatt nej till km-skatt

Efter en status på Facebook om att jag känner en glädje över att Oppositionen (S,V och Mp) igår förlorade omröstningen för införandet av kilometerskatt, något som majoritet i riksdagen sa nej till. Så skall jag ge lite svar på de frågor som är svåra att svara på i korta kommentarer, utan att någon så villigt vill misstolka det man skriver. Jag anser att ett införandet av km-skatt skulle vara förödande för vanliga hushåll och småföretag utanför storstäderna och knappast nå de miljöeffekter man från oppositionen tror att man skulle fått av förslaget. Detta är en totalpartisk artikel, där jag medvetet skriver ner kilometerskatten som ett mycket dåligt förslag.

För en annan känns förslaget som en smäll i ansiktet och på alla oss som bor i antingen landsbygds Sverige eller Glesbygds Sverige. Frågan om koldioxidskatter kommer naturligtvis upp i ett sådant här sammanhang. Jag och Centerpartiet anser att koldioxidskatt fortsatt ska utgöra ett av flera verktyg för att nå Sveriges klimatmål. För att skapa förutsägbarhet och undvika stora höjningssteg ska framtida eventuella höjningar av koldioxidskatten ske gradvis. Jag anser även att Sverige ska verka för en europeisk miniminivå för koldioxidskatt samt för införandet av en global miniminivå för koldioxidskatt.
Här kan man läsa om vad Centerpartiet vill med Förnyelsebara bränslen. Län HÄR
Länkar även till klimat och energiöverenskommelsen HÄR

Vad handlar frågan om?
S, V och MP ville driva igenom en, ur miljösynpunkt, tandlös kilometerskatt. Oppositionen verkar tro att man genom ett högre pris på transportsträckan kan tvinga över godset till miljövänligare alternativ.

Vad hade hänt om oppositionen lyckats driva igenom frågan?
Vi hade sett en förödande utveckling som främst hade drabbat vanliga hushåll och småföretag utanför storstäderna.

Hur skulle detta ha påverkat landsbygden?
Sannolikt är att vi hade fått en utebliven miljöeffekt men däremot dyrare mjölk, fisk och grönsaker när kilometerskatten hade börjat slå mot landsbygden.

Kilometerskatten skulle framförallt ha drabbat hushållens ekonomi när antingen jobben blivit färre eller när priserna på dagligvaror som mjölk och grönsaker ökat.

Hur skulle detta ha påverkat åkerinäringen?
Högre transportkostnader i en redan hårt pressad åkerinäring försämrar konkurrenssituationen för svenska varor på exportmarknaden.

Åkerinäringen har inte heller marginaler i sin verksamhet så att de kan bära kostnadsökningen utan kilometerskatten kommer att gå direkt till slutkonsumenten i form av höjda priser.

Vad finns det för olika transportalternativ för åkerinäringen?
Sträckorna mellan avsändare och mottagare är ofta relativt korta, eller utförs på sträckor som saknar järnväg. 60 % av transporterna med lastbil har en längd under 10 mil och kan inte ersättas med tåg.

Man måste också vara realistisk och inse att vi inte har järnväg överallt i Sverige. Landets producenter och konsumenter finns inte heller enbart utmed befintliga järnvägar. Och de järnvägar vi har är redan överbelastade med trafik.

Är kilometerskatten bra för miljön?
Inte direkt. Att beskatta avstånd på vägar i synnerhet då det inte finns alternativa transportmöjligheter i hela landet kommer inte att leda till förändrat körbeteende. Miljöeffekten uteblir medan kostnaderna för det lilla åkeriföretaget ökar, som konsumenten får betala.

Avståndet mellan punkt A och B är ju lika långt oavsett skattenivå. Det viktigaste är vad man använder för drivmedel och hur man kör. Med oppositionens politik kommer alla lastbilstransporter att beskattas lika mycket oavsett drivmedel!

Vad vill Centerpartiet göra för miljön?
Samhället är beroende av effektiva godstransporter. Samtidigt ställer vi från Centerpartiet högre krav på att utsläppen från transporter ska minska. Även de länkar jag hänvisar till i början.

I mina ögon bevisade S, V och Mp att de är dåliga för landsbygden och den svenska livsmedelsproduktionen med detta förslag. Ett förslag som jag inte kan hitta belägg för att verka i det syftet det var skrivet,

Slutligen något som tål att uppreppas…
” Avståndet mellan punkt A och B är ju lika långt oavsett skattenivå. Det viktigaste är vad man använder för drivmedel och hur man kör. Med oppositionens politik kommer alla lastbilstransporter att beskattas lika mycket oavsett drivmedel!” Det måste i alla avseenden vara bättre med en grön skatteväxling på detta område.

Se till att fortsätta bygga ut järnvägen. Helst ett dubbelspår på Ostkustbanan först!

Välkomna på Centerpartiets distriktsstämma!

Centerrörelsen i  Gävleborg
Distriktsstämma 31 mars 2012 från kl. 09.00
Kulturens Hus, Söderhamn

""Var med och utforma Centerpartiets nya idéprogram ""

www.centerpartiet.se

PROGRAM Distriktsstämma 31 mars, Kulturens Hus/First Hotell, Söderhamn

08.00 -  08.55 Ombudsanmälan och kaffe,  Därefter gemensamma pass med stämmoombuden innan Distriktsstämman.
09.00 Välkommen! Karin Ånöstam
09.15 ”Vägen till ett nytt idéprogram ”, Maria Kristoffersson, ledamot i  partiprogramsgruppen
10.00 ”DRO, en förstärkning i rätt riktning” Linda Zetterström & Fredrik Jarl
10.30 ” Centerkvinnorna, en kraft i samhällsdebatten” Catrin Mattson, CK vice förbundsordf.
11.15 Stämmoförhandlingar
12.00 Lunch
13.00 Guldnålsutdelning
13.30 Stämmoförhandlingar
15.00 Kaffepaus
16.00 Avtackningar & avslutning

Magnus Svensson föreslås bli ny distriktsordförande för Centerpartiet i Gävleborg.

Magnus Svensson föreslås bli ny distriktsordförande för Centerpartiet i Gävleborg.
Centerpartiets valberedning i Gävleborg har idag, torsdagen den 15 mars, presenterat förslaget till Centerpartiets nya distriktsstyrelse som ska väljas vid distriktsstämman i Söderhamn den 31 mars.
Centerdistriktets valberedning har arbetat med processen kring valet av Annie Lööf som partiordförande som förebild. Tiden har inte riktigt medgett samma rundresa från flera kandidater, men medlemmarnas synpunkter och tankar har noga tagits tillvara. Vid en samlad bedömning har valberedningen kommit fram till föreliggande förslag. Vi är övertygade om att personerna vi föreslår tillsammans kan leda Centerpartiet i Gävleborg mot ett framgångsval 2014, i kommuner, landsting och riksdag.

Det är en helt enig valberedning som föreslår distriktsstämman att till ny distriktsordförande välja Magnus Svensson, 36 år från Söderhamn.

Kommentar från Magnus Svensson:
”Jag är förstås väldigt hedrad över att få den här fråga från valberedningen, och det är med glädje som jag har valt att tacka ja. Det viktigaste uppdraget som jag ser framför oss är att tillsammans med nuvarande och tillkommande medlemmar bygga en starkare Centerrörelse i Gävleborg.

Jag ser tre delar som Centerpartiet i Gävleborg behöver jobba med.
1. Stärka vår politiska profil. Vi är det öppna, gröna och företagsvänliga partiet i Gävleborg. Men vi är så mycket mer.
2. Genomföra ’Framtidsresan’ i Gävleborg och träffa medborgare i alla dess skepnader, organisationer och träffar med Centerpartister för att lyfta in idéerna i den process som partiet jobbar med för att ta fram vårt nya idéprogram.
3. Stärka Centerpartiets organisation i alla tio kommuner och i landstinget. Min starka målsättning är att Centerpartiet efter valet 2014 skall vara starkare i Gävleborg än vad vi var innan valet 2010.”

Valberedningens förslag till distriktsstyrelse
Styrelsen skall bestå av 10 ledamöter

Följande föreslås ingå i styrelsen:
Distriktsordförande Magnus Svensson, Söderala (nyval)
Vice ordförande Hans Jonsson, Edsbyn (omval)
Ledamöter:
Stig Eng, Harmånger (omval)
Sören Görgård, Järvsö (omval)
Helena Wikström, Torsåker, Ordförande Centerkvinnorna, (omval)
Caroline Schmidt, Hudiksvall (nyval)
Bengt-Åke Nilsson, Hudiksvall (omval)
Ayser Bayraktar, Valbo (omval)
Lena Schenström, Ockelbo (nyval)
Therese Hedberg Lundblad, Gävle, Ordförande CUF, (nyval)

fredag 17 februari 2012

Uttalande från C forum i Gävleborg Ang. Hemsjukvården

Uttalande från C forum i Gävleborg Ang. Hemsjukvården

Låsningen i förhandlingarna mellan länets kommuner och landsting om hemsjukvården drabbar de mest sjuka äldre. Det konstaterade Centerpartiets ledanden kommun och landstingspolitiker som var samlade i Torsåker på fredagen.


I stora delar av Sverige har hemsjukvården förts över från landsting till kommuner. Socialstyrelsen har konstaterat att det leder till en betydligt bättre vård för de mest sjuka äldre.

I Gävleborg har förhandlingar pågått under flera år. De har tyvärr låst sig i ett mycket olyckligt skyttegravskrig mellan å ena sidan de tio kommunerna och å andra sidan Landstinget Gävleborg.

Att inte hemsjukvården i Gävleborg har förts över till kommunerna drabbar de mest sjuka äldre.

Låsningen har sitt ursprung i olika bedömningar av hur stora kostnaderna är. För att komma vidare föreslår Centerpartiets ledande kommun och landstingspolitiker att en extern konsult får i uppdrag att ta fram en beräkning av kostnaderna.

För de mest sjuka äldre måste frågan lösas.

För ytterligare information kontakta kommunalrådet Stig Eng eller
landstingsfullmäktiges ordförande Björn Brink

måndag 13 februari 2012

Vilken kärnkraftslinje har Socialdemokratin ??

I en intervju i ekot idag öppnar Socialdemokraternas nya partiledare Stefan Löfven för överläggningar med regeringen om energipolitiken, men kräver att dessa skall vara förutsättningslösa och ske utifrån ”ett vitt papper”.
För min del ser jag den energiöverenskommelse som Alliansen fattade beslut om som den Klimat- och energipolitik som ( S ) och gärna också ( Mp ) får ansluta till. Den Klimat- och energiöverenskommelsen innebär stabila spelregler, möjliggör nyinvesteringar och stärker Sveriges konkurrenskraft, genom förutsägbara villkor för den förnybara energin, för kärnkraften, liksom för energiforskning och energieffektivisering och övriga delar av energipolitiken. Detta var både ( S ) och ( Mp ) inbjudna till för två år sedan

Det värde det innebär med denna stabilitet och förutsägbarhet kan inte överskattas. Även om folkpartiet gärna vill subventionera kärnkraft och att man bygger ut denna förlegade energikälla så är det en liggande energiöverenskommelse som bör och skall ligga som beslut för en lång tid. Detta har även tydligt deklarerats av energiministern Anna-Karin Hatt ( C ) och av statsministern Fredrik Reinfeldt ( M )

De förutsättningen som finns för ett blocköverskridande samtal borde rimligen innebära att socialdemokraterna förhåller sig till den energiöverenskommelse de så tydligt tidigare kritiserat. Frågan för dagen och som Stefan Löfven hittills lämnat obesvarad är hur han ser på innehållet i klimat- och energipolitiken. Att han har varit för kärnkraft och agerat lobbyist för mer kärnkraft i Sverige är känt. Att den Socialdemokratiska kongressen sagt nej till Kärnkraft är också tydligt. Vart befinner sig partiledare och ( S ) partiet idag, pratar de samma språk?

Stefan Löfven säger att han vill sätta sig ned vid ett ”rent bord” och förhandla. Men innan man kan bedöma om det finns förutsättningar för sådana samtal måste socialdemokraterna och Stefan Löfven precisera vad de vill i sak med energipolitiken. För socialdemokraterna finns minst fyra viktiga frågor som de behöver besvara:

.1. Hur vill socialdemokraterna att framtidens behov av elenergi skall fyllas?
.2. Ställer socialdemokraterna upp på dagens mål för förnybar energi och den snabba utveckling vi nu ser med regeringens energipolitik?
.3. Vill socialdemokraterna avveckla eller bygga ut kärnkraften, och håller de med regeringen om att det inte ska gå ut några statliga subventioner till ny kärnkraft?
.4. Hur ställer sig socialdemokraterna till regeringens vision om en fossiloberoende fordonsflotta som ingår i regeringens energiöverenskommelse?

För egen del tycker jag att kärnkraften är en ond energikälla som vi byggt fast oss i ( i tider då vi ej viste bättre) och som vi snarast behöver fasa ut. Jag tror starkt på den Klimat- och energiöverenskommelse som Alliansen fattade beslut om. Det innebär att vi ställer om till ett samhälle där de förnyelsebara energikällorna får växa. Det innebär att vi ställer om vår jord till att bli ekologisk hållbar.