En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

onsdag 1 augusti 2007

Inget läckage i avloppet

Så här snabbt jobbade vatten- och renhållningen med frågan om det eventuella läckaget i en avloppsledning i Florsjön. Gör det enkel för mig och tar det Åsa Kastman på Hälsingekuriren har skrivit…

Inget läckage i avloppet

Det är ingen läcka i avloppsledningen som ligger på Florsjöns botten. Det kan Söderhamn vatten- och renhållning konstatera efter två dagars sökande.

I går berättade Kuriren att Söderhamn vatten- och renhållning planerade att genomföra en undersökning av avloppsledningen på Florsjöns botten för att hitta eventuella läckage.

Undersökningen inleddes redan under måndagen och under tisdagen kunde bolagets vd Hans Hagelin konstatera att ledningen var tät och därmed inte orsaken till algblomningen i sjön.

– Eftersom ledningen är tät kommer vi inte att vidta några ytterligare åtgärder med anledning av just algblomningen, säger han.

De som är bosatta runt Florsjön är dock långt ifrån nöjda. Det bästa vore om avloppsledningen togs bort, säger flera av de Kuriren talat med.

– Avloppsledningar ska inte ligga på botten på en sjö, just den här har läckt flera gånger och jag har svårt att tro att det inte rör sig om en läcka den här gången också, säger Gunnar Bergqvist som är bosatt vid Vad där som algblomningen är som värst.

Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens ordförande, Magnus Svensson (c), är beredd att hålla med.

– Det var tur att det inte var något läckage men samtidigt borde man ta sig en funderare på om man verkligen ska ha en avloppsledning på sjöns botten, säger han.

Vid nästa sammanträde kommer nämnden att genomlysa frågan ordentligt.

Inga kommentarer: