En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

torsdag 9 augusti 2007

Centerpartiets jobbprogram

Igår pressenterade Centerpartiet sitt jobbprogram – en modern svensk modell
Där Maud Olofsson, Partiledare och Anders Flanking, Partisekreterare säger att Grundsyftet med ett nytt jobbprogram från Centerpartiet är att det behövs en tydlig strategi som gör Sverige till ett attraktivt land för arbetare, kreatörer och investeringskapital.

Mest kontroversiellt verkar i jobbprogrammet är kravet på begränsningar i konflikträtten genom införande av en proportionalitetsprincip och förbud mot stridsåtgärder mot företag utan fackanslutna anställda vara. Detta handlar om att som jag ser det skapa en sund arbetsmarknad… Där företag som sköter sig inte skall bli straffade.

Man behåller Ungdomsavtalet som var en sådan hårt ifrågasatt modell innan valet. Personligen tror jag att många ungdomar lättare kommer in på arbetsmarkanden med den reformen.

Några tycker nog att Centerpartiet utmanar facken med det här jobbrogrammet. Men ser man krasst på verklighetens så tycker jag att facken har tagit sig lite för stora friheter. Man har inte följt avtalslösningar utan agerat på eget bevåg.

Svenskt Näringsliv välkomnar centerpartiets utspel om förändringar av arbetsrätten. Styrelseordförande Signhild Arnegård Hansen menar att det är bra att någon vågar tala klartext om vad som måste göras. Går att läsa på svenskt Näringslivs hemsida

Centerpartiet skriver också i sitt jobbprogram under rubriken " Ge regionerna makten över tillväxtpolitiken
" Varje region måste ges ansvar och befogenheter som innebär att de kan växa utifrån egna förutsättningar. Först när regionerna tillåts besluta själva över tillväxtfrämjande åtgärder kan varje del av landet släppa loss sin inneboende kraft."

Med Centerpartiets jobbprogram så tror jag att orter som Söderhamn kan bli riktigt stora vinnare. Att det i fortsättningen också kommer att gå bra för storstadsområden och regioner där det finns högskola/universitet det är jag på det klara med. Men även småorts Sverige får nu en chans att få del av tillväxten och på så sätt få ner arbetslösheten.

Andra länkar till Centerpartiets Jobbprogram
DN, SVD , SSU , TCO , Henrik Sjöholm, Magnus Andersson PL&C, Expressen ledare
Företagarna och Svt-nyheterna

Tyckte att det var roligt att få med SSU, för det är första gången på länge som jag ser att det gör något... men en kongress och en ny ordförande kanske kan blir bra... ?

1 kommentar:

Kalle Khalidy sa...

Hejsan,

När jag sitter och läser jobbprogrammet så kommer jag fram till att det inte är speciellt kontroversiellt. Detta med stridsåtgärder till höger och vänster är något jag alltid varit kritisk till, och även under mikn fackligt aktiva period.

Det jag tror kan vara en viktig ståndpunkt är att företag som är medlemmar i en arbetsgivarförening, som i sin tur har centralavtal med fackförening, borde också ha åtminstone ett hängavtal med berörd fackförening. Dessutom förväntas man teckna avtal eller hängavtal ,som medlem i en arbetsgivarförening.
I de fallen där arbetsgivaren ändå vägrar teckna avtal är det motiverat med vissa stridsåtgärder.

I övrigt tror jag att en helt fristående arbetsgivare ska kunna få jobba utan inblandning från facket. Självklart ska facket kunna ha rätten att få bearbeta arbetsgivaren och påvisa att det finns fördelar med antingen kollektivavtal eller hängavtal.

Redje man, dvs de som sköter allt detta på bästa sätt, ska aldrig få komma i kläm om stridsåtgärder sätts in mot annat företag.

Det finns också andra vägar att gå. Ett bra exempel är Hotell- och restaurang som har valt linjen att puffa för de restauranger som ingått evatl med dem. Detta gör att stridsåtgärder blir överflödiga samtidigt som restaurangerna får en postiv gratisreklam. Alltså ett mervärde för dem istället för något negativ som stridsåtgärder.

oj det blev mycket här o säkert jättefel, Men jag tror att det är bättre att debattera istället för att gnissla tänder i det tysta.

Med vänlig hälsning
Kalle Khalidy, C Söderhamn