En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

torsdag 2 augusti 2007

Svenskt näringsliv aktiv i Sommarvärmen

Får nyhetsbrev var och varannan dag ifrån Svenskt Näringsliv (SN). Har fått det i ett par år och tycker det är bra. Man får en chans att hålla sig ajour med de frågor som är viktiga för många av våra svenska företag. De två senaste utspelen som SN gör är riktigt intressanta. Den del som Urban Bäckström släpper idag om frihandel och hans syn på hur President valet i USA speglar upp som ett hinder för mer frihandel i världen.
http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/wto_forhandlingarna/article33624.ece?csref=_newsletter_nfsn_2007-08-02

Han tar även upp vikten av Sveriges nya regering i högkonjunktur ser till att skapa de förutsättningar som krävs för att de svenska företagen att kunna öka sin andel av handel med andra länder. Här trycker Urban B på något viktigt. För det kommer att komma tider då Sverige går ner i en lågkonjunktur. Ju mer frihandel vi få har, desto mindre kommer en lågkonjunktur att slå på oss som nation.

Den andra artikeln som är skriven av Janerik Larsson som är Vice VD på SN handlar om att staten är ingen lämpliga ägare.
http://www.svensktnaringsliv.se/kommentaren/article33602.ece
Även här håller jag med SN varken stat, landsting eller kommun är några direkta lämpliga ägare av verksamheter som kan skötas av andra. När det gäller det långsiktiga ägandet som staten har av en del verksamhet, så tror jag att det ibland har varit bra. För inget företag har haft råd att bedriva sådan verksamhet som staten ibland har kunnat ta skattekollektivets pengar till hjälp.

Så här går regeringen faktiskt skärpa till sig. Innan valet 2006 försvarade jag och slogs för det privatande ägandet. Jag är en lika stark anhängare av det efter valet och det tror jag även att den nya regeringen är. Man måste se till att kommunicera ut det budskapet – vi tror på människan. Vi tror på företagande. Vi tror på ett nytt välfärdssamhälle.

Mats Odell och Maud Olofsson. Ni har rätt – vik er inte för en vänsteropinion. Den har aldrig gillat den synen på människan eller företagandet. Så fortsätt planerna på att sälja ut statliga företag. Det privata ägandet är viktigt!!!

Inga kommentarer: