En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

måndag 13 augusti 2007

Ordförandeberedning KUS den 13 augusti 2007

Så träffades vi då. Undertecknad och min Vice ordförande John Staffas (s) för första mötet med KUS efter sommaren. Med var samtliga avdelningschefer och även några fler tjänstemän med special kompetens.

29 st ärenden fördrogs och diskuterades. Så nu är jag trött i skalen.. Så fort minnesanteckningarna är skrivna så skall jag plocka ur några godbitar som kommer att ligga på nämndens bord den 27 augusti.

Men många remisser, plan- och bygglovsärenden, ekonomi och investeringar samt handlingsplaner för olika verksamhetsområden tog stor plats på dagordningen och i samtalet på mötet. Det kan man konstatera….

Inga kommentarer: