En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

måndag 6 augusti 2007

Angående Helgläsningen

Även om det var en diger lunta papper, så tog det inte så lång tid att ta sig igenom de handlingar som jag trodde att jag skulle få ha under huvudkudden fram till torsdag den 9 augusti då kommunstyrelsen träffas efter sommaruppehållet.

11 ärende var remisser på att få starta friskolor i eller i närheten av Söderhamns Kommun. Inget kontroversiellt.

Det ärende som jag kände var mest intressant och som också, med största sannolikhet, kommer att komma till KUS nämnden handlar om den motion som min partikollega och kommunalråd Lennart Olsson lade under 2006. Att göra en serveringsbyggnad upp på Östra Berget. Lennart har också fått ett svar av Kultur- och fritidsnämnden under 2006 (innan de bildade kus) där man kostnadsberäknar bygget till 2,5 miljoner.
Ledningsstabens förslag till KS beslut är att KUS nämnden får i uppdrag att se över kostnaderna och se om det går att hitta billigare lösningar.

Den utmaningen vill jag gärna ta. Det är så viktigt att det blir något bra och snyggt på Östra Berget. Räknar jag antalet besökare under juli på trivselkvällarna kommer vi upp i 17.000 personer. Vilket är rekord. Det tidigare rekordet för trivselkvällarna var 13.000 och det togs förra året.
- Det man kan konstatera är att Östra Berget är en pärla i staden och att det går att göra mycket på platsen.

Annars är det inte många ärenden som kommer att väcka någon större uppmärksamhet och det är också därför som jag tror att man sagt att alla ärende borde kunna hanteras på en halvdag.

Inga kommentarer: