En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

söndag 26 augusti 2007

KUS nämnden den 2007-08-27

Så är det KUS nämnd igen 21 ärenden på dagordningen och lite information från Förvaltningen. Det är även först mötet för vår nya Förvaltningschef Gunnar Mellqvist, som jag för övrigt hade ett väldigt bra samtal med i Fredagas om nämnden och framtiden.

Dagordningen..
1. Val av justerare
2. Delegationsbeslut
3. Meddelanden
4. Ekonomi/verksamhetsrapportering
5. Information kring handlingsprogram (nämnden har fått i uppdrag av KS att jobba med några speciella planer. Såsom Ljusnans mynning, levande landsbygd, å-rummet, det framtida boendet, Hällåsen/hällmyra. Här kommer en delrapport till nämnden hur långt man kommit i arbetet)
6. Söderhamns Tennissällsakap, begäran om investering
7. Motion om Gång- och cykelväg längs affärsgatan i Ljusne
8. Transportled Kraftvärmeverket ( 7 förslag som i ett första läge skall reduceras till 3)
9. Kvarnmyraskolan, Tallen 2 m fl. DPL
10. Faxeskolan, Hasseln 2 m fl. DPL
11. Skärgårdens hus
12. Jonskär fritidsområde. DPL konsult
13. Information/läggesrapport beträffande Algblomningen i Florsjön
14. Saneringsalternativ. aktuell kostnadskalkyl och viljeinriktning för stugsundsudden
15. Besluts- och utanordnings attestenter
16. Delegationsordning för KUS, revidering
17. Ledamot i styrgruppen för inriktningsmål i bostadssektorn
18. Nortullskolans matsal/serververingsinventarier
19. Samverkan vindkraftsplanering Bollnäs, Söderhamn och Ockelbo
20. Motion om att göra lekplatserna tillgängliga för rörelsehindrade barn (c motion)
21. Investering, Färdigställande CFL

Vi beräknas hålla på till 16.00 vilket känns skönt.... då hinner jag hem äta, leka med barnen och åka iväg till Kommunfullmäktige som börjar kl.18.00. Vad säger man "livet är en fest" kanske Magnus Uggla skulle ha sagt... själv känns det som livet är byggt med ansvar och en massa beslut.

Inga kommentarer: