En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

måndag 20 augusti 2007

Florsjön - informationsmöte

Så har vi idag gjort ett program för kvällens informationsmöte.
Mötet äger rum på Idrottsgården i Mo kl. 18.30. Det är ett öppet möte och jag hoppas många kommer med frågor och funderingar.

FÖRSLAG DAGORDNING för informationsmötet vid FLORSJÖN

Välkommen och presentation (Magnus Svensson)
Algblomningen (Lena Haglund och Lennart Westberg)
Algblomning, vad är det ?
Provtagning/bad
Bygg- och miljöavd. Bedömning/ bad

Nulägesbeskrivning
Sjön och tillflöden/ Historik-Vattenkemi (Clas Ånell och Jan-Åke Johansson/ Joakim Dahl)
Avloppsledningen (Hans Hagelin)
Pumpstn avlopp (Hans Hagelin)
Enskilda avlopp/ Söderhamn (Lena Haglund)
Enskilda avlopp/Bollnäs
Jordbruk/ Söderhamn (Margareta Örn-Liljedahl o Jan-Åke Johansson, ev LRF rep)
Jordbruk/Bollnäs

Möjliga åtgärder
EXEMPEL SANDVIKEN (Jan-Åke Johansson)
ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR FLORSJÖN (Margareta Örn-Liljedahl
Förslag till KUS-nämnden.
Arbetas fram gemensamt i en arbetsgrupp, som samordnas av Vattenrådet.

Organisation för att arbeta fram ett åtgärdsprogram
Vad är Vattenrådet och Vattenmyndigheten ? (Jan-Åke Johansson och Clas Ånell)
Arbetsgrupp förslag
Rep. Boende
Rep. Jordbruket
Rep. Fiskevårdsomr.
Rep. Bollnäs kommun
Söderhamns kommun Bygg- o miljöavd.
Söderhamns kommun Planering och utvecklingsavd.
Söderhamn Vatten och renhållning AB
Vattenrådet, sammankallande Clas Ånell

Övrigt

Inga kommentarer: