En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

söndag 23 oktober 2011

Centerpartiet är drivande för en hållbar värld

Under partistämman i Åre så antog Centerpartiet ett förnyelseprogram för miljön. I en av huvudprinciperna slår Centerpartiet fast ”Att utveckla ett hållbart Sverige där en levande landsbygd driver den gröna utvecklingen i samklang med städer och småorter”. Jag satt i den kommitté som jobbade med miljöprogrammet och jag tycker personligen att Centerpartiet kom väldigt lång i sina miljövision.
”Vi väljer att åka till månen detta årtionde och göra andra saker — inte för att de är lätta utan för att de är svåra. Detta mål kommer att tjäna till att mäta det bästa av våra krafter och skickligheter. Den utmaningen är vi är villiga att anta och vi avser att vinna.”

Så sa John F Kennedy, och ställde därmed en fråga till oss efterkommande. Vilken är vår generations månfärd?

För Centerpartiet är svaret enkelt: Matchen om miljön! Vi måste sätta upp målet att leda kampen för en grönare värld och att lämna över en bättre värld till våra barn. Sverige måste bli bäst i världen på hållbar utveckling. Vi kan inte sikta lägre!

Redskapen kan vara elbil till hemtjänsten, solceller till uppvärmningen, gröna jobb i glesbygd och i stan, avfallskvarn i köket, gröna tåg som går i tid, odlingslotter i innerstan, närproducerad mat i skolan och i min egen matkasse.

Centerpartiet vet att det finns initiativ och skaparkraft hos den enskilde. Ta vara på det, utveckla det och låt människor tjäna pengar på att utveckla en miljöteknik och miljöpolitik värd namnet! Farten måste öka och ribban måste höjas!

Det kommer inte att vara lätt alla gånger. Vi vet att det finns motstånd mot både vindkraft och nya bränslen. Det finns de som säger att det inte kommer att fungera med ett helt förnybart Sverige. Men i Kennedys anda ska vi anta denna utmaningen. Inte för att det är lätt – utan för att det är svårt!

Centerpartiets partistämma i Åre tog nyligen ett antal viktiga beslut (kommitté 13) för att skapa ett grönare Sverige. Här kommer ett axplock av dessa beslut:

Centerpartiet vill:
• Att Sverige tar fram en strategi med åtgärder för hur en fossilfri fordonspark ska uppnås till år 2030. Strategin ska visa på vägen för hur en fossiloberoende fordonspark ska uppnås och peka på vilka styrmedel som kommer att behövas.

• Att det ska skapas bättre förutsättningar för ökad svensk livsmedelsproduktion som möjliggör mer närproducerad mat. Det sker inom ramen för visionen om Matlandet Sverige. En aktionsplan för ekologisk konsumtion och produktion ska dessutom utarbetas.

• Att kommunerna får större frihet att ställa miljökrav i detaljplaner och vid exploateringsavtal. Kommunerna eller regionerna ska också kunna få större frihet att besluta om utvecklingen av stadskärnor samt lokalt införa trängselavgifter och använda dess intäkter.

• Att förbättra städernas miljö med bättre tillgång till grönområden, minskade utsläpp och buller, samt utbyggda cykelvägar och pendlarstråk.

• Att Sverige ska ställa om till en grön marknadsekonomi som bygger på principen om att förorenaren betalar för sin miljöpåverkan och att det görs lätt och lönsamt att agera miljövänligt.

• Att skatten höjs på miljöförstörande utsläpp, samtidigt som skatten sänks på arbete och företagande. En sådan grön skatteväxling ska genomföras stegvis. En inledande fas ska genomföras under de närmaste åren.

• Att två tredjedelar av Sveriges energi bör vara förnybar år 2030 och Sveriges energiförsörjning år 2050 bör vara helt förnybar. Därmed fasas användningen av både fossil energi och kärnkraft ut helt.

Inga kommentarer: