En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

tisdag 18 oktober 2011

Region Gävleborg måste bli bäst på Biogas

Har idag en insändare i Hälsingetidningarna om Biogasutveckling i länet, detta är för mig en viktig fråga när vi ställer om vårt energisamhälle. Vi har en värld som vi som jag hoppas att det flesta av oss ändå känner att vi skall kunna bruka utan att förbruka. Att vi skall kunna lämna en minst lika god jord till de kommande generationerna. I Gävleborg har vi mycket vind, mycket sol och mycket Bioenergi. Vi måste helt enkelt bli bäst på att förvalta och utveckla detta. Det är bra för Miljön och det är bra för tillväxt och jobb i Regionen.

Inäsndare

Region Gävleborg måste bli bäst på Biogas

Region Gävleborg, länets tio kommuner och landstinget
måste medvetet satsa på att Gävleborg blir bäst i landet på biogas.
Ett län som Gävleborg med mycket skog och råvara som är basen i
biogasproduktionen så finns också en enorm potential att få till en innovativ
och långsiktig arbetsmarknad som bidrar till en hållbar utveckling.


En del i att bli bäst på biogas är att länets aktörer gemensamt gör
upphandlingar som stödjer en biogasutveckling i landskapen, till exempel
biogasbilar/bussar och uppvärmning. Det handlar även om att Region Gävleborg
och kommunerna tillsammans med näringslivet använder de statliga medel och
strukturfonder som finns för att göra en kraftfull satsning på biogasen, både
inom den innovativa delen och inom produktionsleden.


Centerpartiet i Gävleborg anser att en av de utvecklingsframgångar som nu
ligger och väntar på att få en vidare och stor förädling i länet är just
produktion och utveckling av biogas. En fullt utvecklad kedja på detta område
medför att vi får en levande landsbygd, det skapar arbetsmarknadstillfällen och
varaktig jobb. Detta samtidigt som vi bidrar till att skapa ett hållbart län
och bidrar till att skapa en hållbar värld.


Magnus Svensson (C) distriktsstyrelseledamot

Inga kommentarer: