En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

torsdag 13 oktober 2011

Med sikte mot världens modernaste välfärd

Idag har Centerpartiets kretsordförande i Söderhamn Lena Dufva och Riksdagsledamoten och vice partiordföranden Anders W Jonsson en bra insändare i Hälsingetidningarna som handlar om hur vi ställer om till att få Världens modernaste Välfärd. Man gör det utifrån den dialog som Centerpartisterna i hela Sverige inför stämman haft och utifrån den debatt som var på stämman i Åre. Jag tycker att det är en väldigt bra insändare och den ansats om 50% av all vård ska produceras av privata och ideella utförare sätter en enorm höjd.

Går jag till lokalsamhället Söderhamn så har vi otroligt mycket kvar för att nå det målet. Men det är något som vi bör sträva mot. Det ger individen en större frihet och säkerställer den människan som är i behov av vård att välja och att Välja bort. Det är en viktig frihetsreform !

Med sikte mot världens modernaste välfärd

Med förnyelseprogrammet "Världens modernaste välfärd 2022" slog Centerstämman fast att 50 procent av all vård ska produceras av privata och ideella utförare.

Anledningen är att mångfald ökar innovationsgraden, vilket i slutändan gynnar patienterna, Mångfald skapar innovationskraft vilket ökar vårdkvaliteten och därigenom gynnar patienterna. Poängen med ett konkret procentmål är därför att öka drivkraften för att få fram andra driftsformer. Det är också viktigt att ha ett konkret mål som går att följa upp.

När individen själv får välja och när småföretagare får bra villkor för att etablera sig ökar mångfalden inom vården. Då ökar också innovationsgraden, det vill säga det växer fram nya sätt att jobba på vilket också ökar kvaliteten på vården. Vår erfarenhet är att de privata vårdföretagarna är bättre på kontinuitet, bemötande och tillgänglighet jämfört med den vård som tillhandahålls av landstinget.

Genom en konkret målsättning vill Centerpartiet, förutom att öka konkurrensen, utveckla valfriheten och höja kvaliteten i välfärden, också skapa fler företag och därmed fler arbetstillfällen i sektorn. Partistämman tog även här beslutet om att tillsätta en parlamentarisk utredning för att se över framtidens finansiering av välfärden.

Centerpartiet slog även fast att det ska bli mer lönsamt att gå från långvarigt bidragsberoende till ett arbete. Genom att skapa möjligheten att kombinera försörjningsstöd med arbetsinkomster blir det mer lönsamt för föräldrar att gå in i arbetslivet – en viktig insats för att bekämpa barnfattigdomen. Utöver detta så beslöts att även de som aldrig kommer att vara aktuella för ett lönearbete på grund av mycket svårt fysiska och psykiska funktionsnedsättningar ska få samhällslön och därmed kunna leva på en rimlig standard. Centerpartiet har med detta tagit fram ett program för att få världens modernaste välfärd!

Anders W Jonsson (C) Hedesunda, riksdagsledamot, vice partiledare och ordförande i förnyelsegruppen för välfärd,

Lena Dufva (C), Söderhamn, kretsordförande och ombud på partistämman i Åre
--
Artikeln hittar ni HÄR

Stämmohandlingar och beslut hittar ni HÄR

Inga kommentarer: