En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

onsdag 19 oktober 2011

Motion // INFÖR LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM

Idag lämnade Allians Söderhamn in en motion om att införa LOV Lagen om valfrihetssystem i Söderhamn. LOV:en har genomförts i massor av kommuner i Sverige och resultatet bedöms som väldigt bra både ur kvalitet, Pris men framförallt att de som är behov av vård för välja och välja bort. Om Loven införs i Söderhamn skulle det vara en värdegrundsändring på hur kommunen väljer att se på människors rätt att bestämma över sina egna liv – Det är viktigt.
Läs mer om LOV:en på
SKL………. .HÄR
Regeringens.. HÄR

Motion
INFÖR LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM
På Alliansregeringens initiativ stiftade riksdagen år 2008 Lagen om  Valfrihetssystem. Lagen är avsedd att fungera som ett frivilligt verktyg för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva verksamhet genom att överlåta valet av utförare till invånaren som nyttjar dem.

Söderhamns kommun har sedan en tid tillbaka infört en mindre del av LOV:en. Nu tycker vi i Alliansen Söderhamn att det är dags att ta nästa steg. Alla invånare i vår kommun ska ha full rätt att själva välja utförare av handikapp- och äldreomsorg samt hälso- och sjukvårdstjänster i de situationer man blir beroende av något eller flera av dessa. När fler aktörer, inklusive Söderhamns kommun, konkurrerar om att bli attraktivast för innevånaren ökar självklart valfriheten men också kvaliteten. En sund konkurrens kommer till syvende  och sist Söderhamns kommuns innevånare till del.

Genom Alliansen Söderhamns förslag överlåtes makt och inflytande över innevånarnas egna liv till dem själva och bort från klåfingriga politiker.

Vi yrkar därför gemensamt, som Alliansen Söderhamn:
att Söderhamn kommun överlåter valet av utförare till innevånarna i alla delar som det finns möjlighet till i Lagen om Valfrihetssystem.

ALLIANSEN SÖDERHAMN

genom
Magnus Svensson (C) Hans Sundgren (M) Annika Persson (FP) Pär-Olof Stål (C) Viktor Wärnick (M) Olle Persson (KD)

Inga kommentarer: