En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

tisdag 11 oktober 2011

Centerpartiet vill att vi till valet 2014 har skapat ett direktvalt regionparlament i Gävleborg

UTTALANDE
Distriktsstyrelsen för Centerpartiet i Gävleborg
2011-10-10

Centerpartiet vill att vi till valet 2014 har skapat ett direktvalt regionparlament i Gävleborg

Efter diverse turer fram och tillbaka vem som Region Gävleborg skall samarbeta med, utan några nämnvärda framgångar är det dags att titta på andra möjligheter. För Centerpartiet i Gävleborg är det ur demokratisk synpunkt högst angeläget att i valet 2014 kunna välja Regionpolitiker som kan avkrävas ansvar av medborgarna i länet.

Centerpartiet i Gävleborg förordar nu att Region Gävleborg och Landstinget Gävleborg slås samman och bildar ett nytt Regionparlament (Formellt riktiga beteckningen är Regionkommun) i Gävleborg. Ett folkvalt parlament med hälso- och sjukvårdsfrågor, infrastruktur, kultur, miljö och tillväxtfrågor för att nämna några ämnen som denna region bör behandla för en positiv utveckling av länet.

Vi ser att bildandet av detta Regionparlament kommer att ta bort en del av den överbyggnad som idag finns i administration på dessa två organisationer. Det innebär även att Gävleborg kommer att kunna vara en tydligare spjutspets i att nå framgångar för vårt län.

Det är inte på något sätt demokratiskt försvarbart att det finns ett indirekt valt regionfullmäktige med en regionstyrelse som fördelar skattemedel i vårt län.

Centerpartiet ser även bildandet av ett regionparlament som ett sätt att efter valet fortsätta förhandlingarna med andra närliggande regioner, för att på sikt få en större och attraktivare region i Sveriges mittpunkt.

--
För mer information

Karin Ånöstam ( c ) Distriktsordförande i Gävleborg

Stig Eng ( c ) Gruppledare för Centerpartiet Regionfullmäktigegrupp

Inga kommentarer: