En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

tisdag 18 oktober 2011

Motion // Angående resning av staty till minne av Abraham Bäck

Idag har undertecknad tillsammans med en av Söderhamns tunga kulturföreträdare och Centerpartisten, Jan-Eric Berger, lämnat in en motion till Kommunfullmäktige i Söderhamn. Det handlar om att resa en staty för att hedra Söderhamns bördige Abraham Bäck (1713-1795). Denne gigant i Sverige och i världen när det gäller Medicin, vetenskap och det är inte för intet som han kallas för folkhälsans fader.

I Söderhamn har Abraham Bäck hedrats med bl.a. en egen gata. Dessutom har ett träd planterats i stadsparken bakom scenen. Det gjordes 2008. Det är en s.k. strimlönn. På samma plats har också Carl von Linne hedrats med ett träd, kattfura.

Det är snart 300 år sedan Abraham Bäck föddes i Söderhamn, till det borde staden inte bara planera något storslaget tillsammans med sjukvården och vetenskapen. Vi borde även hedra honom med en Staty!!

Läs gärna mer om Abraham Bäck HÄR
--

Centerpartiet i Söderhamn


MOTION
Angående resning av staty till minne av Abraham Bäck


Abraham Bäck, (15 mars 1713 - 1795), är i dagarna mer aktuell än
någonsin. Det är snart 300 år sedan han föddes i Söderhamn. Söderhamn
har en framträdande plats i vetenskapshistorien genom den initiativrike
och visionäre läkaren Abraham Bäck. Han utvecklade den svenska
sjukvården och byggde bl.a. upp verksamheten med provinsialläkare. Han
valdes in som ledamot nr 73 i Kungl. Vetenskapsakademien redan 1742.

Han var en av Serafimerlasarettets grundare, chef för Collegium Medicum
(Medicinalstyrelsen) uinder 40 år och hade stor del i veterinärväsendets
tillkomst. Abraham Bäck var också Kunglig livmedikus och professor samt
känd som Carl von LInnnés bäste vän och kollegra. Han betecknas som
folkhälsans fader.

Vi tycker att Söderhamns kommun borde hedra denne initiativrike och visionäre person med att resa en staty i någon av stadens vackra parker.

Trönö och Söderhamn den 10 oktober 2011

CENTERPARTIET i Söderhamn

Jan-Eric Berger
Magnus Svensson

Inga kommentarer: