En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

onsdag 19 oktober 2011

Stugsundsudden invigs idag!!

Ett av de arbeten som påbörjades under förra mandatperioden när jag satt som ordförande i KUS var saneringen av Stugsundsudden. En vacker udde i porten i Söderhamn som var fylld med miljögifter som arsenik och kreosot plus ett gäng fler miljögifter som hade förorenat marken och delar av vattnet som strömmar ut i havet.
Idag är det invigning av denna udde som numer är renad och det är Söderhamns största miljöprojekt genom tiderna när det gäller rening av mark. Kommunen har fått nästan 100% täckning av staten för att kunna genomföra detta projekt som uppgår till över 100 miljoner kronor.

I kommunen så finns två Eldsjälar på KUS förvaltningen som jobbat extra mycket med detta projekt. Det är Margareta Örn-Liljedahl och Per Dahlstrand, så mycket tid, kraft och engagemang de har lagt ner på denna udde och att den skall vara ren från gifter, dessa tvås arbete är helt ovärderligt.

Bakgrund;
Arvet från träimpregneringen på Stugsundsudden bestod i många hälsovådliga gifter. I marken och bottensedimenten i vattnet fanns höga halter kreosot, arsenik, kisaska. Sedan hösten 2009 till sensommar 2011 har marken och vattnet sanerats från gifterna. Saneringen har omfattat en fem hektar stor industritomt i Stugsund. Söderhamns kommun har via finansieringsstöd från Naturvårdsverket skapat ett attraktivt rekreationsområde. På sikt kan det komma att byggas bostäder på det havsnära området intill Söderhamnsfjärden, inlopp till centrala Söderhamn

Jag är stolt som politiker att jag fått vara med om denna resa och jag har lärt mig oerhört mycket. Nu återstår en resa för den Nya Stugsundsudden, vad skall vi göra med denna rena vackra udde som är en port in till Söderhamn från havet och en viktig del av Stugsund…

Programmet för dagen är;

15.00 Minimässa öppnar, träffa bl a entreprenörer som genomfört saneringen
Se Fotoutställning över ”förvandlingen” från miljöbomb till ett attraktivt havsnära område för friluftsliv och bostäder.

Från 15.00 Fika och korvgrillning.

KULT finns på plats och informerar om ”Sågverkstrampet”, där gång/cykelstråket utefter Stugsundsudden är den senaste delen som tas i bruk.

15.15 Söderhamns kommun (Margareta Örn‐Liljedahl och Per Dahlstrand) leder pressvisning.

Miljöprojektet visas på rundvandring och genom fotoutställning.

16.00 Miljöprojektet visas på rundvandring och genom fotoutställning, (Margareta Örn‐Liljedahl och Per Dahlstrand).

16.30 Invigningsceremoni inleds med musikunderhållning

17.00 Invigningstal av kommunfullmäktigs ordförande John Staffas

17.05 Invigningstal av länsrådet Anna Lena Österborg

17.10 Margareta‐ Örn‐Liljedahl informerar om återställningen och återplanterar humlelusern

17.20 Trädplantering av Anna‐Lena Österborg och John Staffas

17.30 Överlämnande från DEC till Söderhamns kommun

17.35 Musikunderhållning

17.45 Avslutande överraskning

Läs mer på Söderhamns kommuns hemsida HÄR

Inga kommentarer: