En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

söndag 30 mars 2008

KUS nämnden den 2008-03-21

Imrogon på KUS nämnden är det massor av ärenden. Min beräkning är att vi jobbar igenom alla punkterna som inte har med utredningsuppdragen att göra innan lunchen. För att efter lunchen kunna gå igenom och prioritera alla de förslag som ligger inom ramen för utredningsuppdragen. Så KUS nämnden kommer att ta hela dagen imorgon och kl 18.00 är det dags för Kommunfulmäktige. Imorgon är en härlig politisk dag, med massa beslut. I'm love it!

1. Val av justerare
2. Delegationsbeslut, Dnr 2008/0003
3. Meddelanden, Dnr 2008/0002 001
4. Ekonomi/verksamhetsrapport
5. Resultatbalansering kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 2006-2007
6. Kris- och skadehanteringsplan för kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
7. Ljusne 4:4, DPL, Dnr 2007/0155 214
8. Torggården, Vallvik 1:68 DPL, Dnr 2007/0166 214
9. Ljusne 30:82, DPL, Dnr 2007/0178 214
10. Förslag till riktlinjer för kommunal mark vid havet i Söderhamns kommun
11. Stenåker 4:3, uppförande av båthus och brygga på kommunal mark
12. Stenåker 4:22, uppförande av brygga på kommunal mark
13. Regelverk för kommersiell skyltning på allmän mark
14. Brobergs IF, ansökan om hyresbefrielse vid VM
15. Söderhamns Tennissällskap, ansökan om bidrag till Påskservern
16. Yttrande ang motion om "Kulturmiljon", Dnr 2008/0086
17. Samlingslokalsbidrag 2008
18. Yttrande ang medborgarförslag Kastanjen Ljusne
19. Info kostpolitiskt program för Söderhamns kommun
20. Utökning av representanter i Ekokommunrådet
21. Hyresavtal Kvarnen
22. Utvecklingssatsningar 2008-2011
23. Investering av taxibåt till skärgården
24. Utredning Östra Berget
25. Taxor skärgård (extra ärende)

1 kommentar:

Kraxpelax sa...

Jag är heterosexuell!