En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

onsdag 19 mars 2008

Regeringen sänker arbetsgivaravgiften för unga "en förstärkt jobbsatsning för unga

Regeringen sänker arbetsgivaravgiften för alla under 26 år. Däremot blir det ingen sänkning i tjänstesektorn - denna sänkning har EUs regelsystem satt stopp för.

Den totala arbetsgivaravgiften för unga blir 15,74 procent istället för 32,42 procent. Förslaget träder i kraft i januari 2009 och blir något dyrare än det ursprungliga förslaget,

• Centerpartiet var först med att lyfta frågan om ungdomsarbetslösheten och behovet av sänkta arbetsgivaravgifter. Detta förslag är ett viktigt steg på vägen mot att minska utanförskapet bland unga ytterligare.

• Företagssatsningen för unga är en enkel, effektiv och träffsäker åtgärd.

• Syftet är att bryta utanförskapet och skapa fler jobb i tjänstesektorn.

• Det är ytterligare en åtgärd för att förbättra företagsklimatet i Sverige.

• Förslaget skapar trygghet och minskar krånglet. Det viktiga är att få företagen att känna att de vill anställa fler.

• Många unga tvingas arbeta svart och utan trygghetssystem. Detta förslag leder till fler vita och trygga jobb.

• Det underlättar för unga att få fäste på arbetsmarknaden.

• Tjänstesektorn är en framtidsbransch där många unga jobbar, en viktig instegsbransch.

Att se till att unga mäniskor kommer in på arbetsmarknaden måste vara en av de viktigaste arbetsmarknadspolitiska åtgärder en regeringen kan göra för ett samhälle, anser jag. Om man inte gör något så får man generation efter generation som inte har varit ute på ett riktigt jobb eller befinner sig i trygghetssystemen.

Inga kommentarer: