En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

torsdag 27 mars 2008

"Vi lättar på reglerna för arbetskraftsinvandringen"

Centerpartiet har länge arbetat för att det måste finnas andra sätt att invandra till Sverige än via asylsystemet.

Nu öppnar regeringspartierna tillsammans med Miljöpartiet för ett sådant sätt, nämligen möjligheten att arbetskraftsinvandra. Därigenom tillvaratar vi utvecklingspotentialen hos människor som väljer att flytta för att skapa en bättre tillvaro för sig och sina familjer. Detta är den största migrationspolitiska reformen på många år och det är därför glädjande att regeringspartierna har möjlighet att skapa en blocköverskridande överenskommelse genom stöd från Miljöpartiet.

Läs mer om detta på
Centerpartiet
DN Debatt
Magnus Andersson
Svenskt Näringsliv

Inga kommentarer: