En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

onsdag 12 mars 2008

Omprövning av vattendomar

Idag så träffades vi kommuner och länsstyrelsen som jobbar för en omprövning av vattendomarna i Ljusnan och Voxnan. Vi kommer i det fortsatta arbetet att gå hjälp av kammarkollegiet som har över 200 vattendomar i sin väska att hjälpa oss med.

En bakgrund som kan vara bra att ha med sig är att kommuner, länsstyrelse och Fortum tidigare jobbat för en samlad omprövning efter hela sträckningen från Ljusnans mynning upp till jämtland. Fortum har dock sagt Nej till det utarbetade förslagen till samlad omprövning, men säger sig däremot inte vara mot fortsatt samarbete i frågorna.

Från denna styrgrupp som jobbar med frågorna så kommer vi att i första hand prioritera Bollnäs strömmar med Galvån oh Dönje. Längre frm i tiden ligger också ett större arbete med Ljusnans mynning och Österforsen.

Men arbetet känns bra och jag tror och hoppas att vi kommer att skapa bra vandringsvägar för fisken i detta område. Även att vi skapar en biologisk mångfald för kommande generationer. Det blir alla vinnare på.

1 kommentar:

Anonym sa...

Magnus hejsan.

Det känns härligt att du har blivit fiskeintresserad