En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

lördag 15 mars 2008

Insändare ang. Nya strandskyddslagen

Nu skapar Alliansen och Centerpartiet möjligheter även för landsbygdskommunerna att kunna erbjuda attraktiva boendemiljöer med närhet både till stränder och vatten. Med det nuvarande regelverket, signerat av socialdemokraterna ivrigt påhejade av främst miljöpartiet, har detta varit omöjligt.

Begränsningen i känsliga och redan exploaterade områden kombinerad med ökade möjligheter att bygga bostäder där natur och miljö ger utrymme är ett bra exempel på att det går att kombinera utveckling med miljöhänsyn.

Det finns kommuner där det går tre sjöar på varje invånare och där det är milslånga stränder utmed sjöar och vattendrag. Det innebär att det finns goda möjligheter att skapa attraktiva boendemiljöer utan att våldföra sig på naturen. Den nya strandskyddslagen kommer att få en stark regionalpolitisk betydelse och ge många kommuner chansen att locka till sig nya invånare vilket kommer att gynna utvecklingen i hela Sverige.

För oss som företrädare för Centerpartiet i Gävleborg har en förändring av strandskydds bestämmelser länge varit en högt prioriterad fråga. Nu äntligen känns det som det finns en regeringe som lyssnat på oss och på de krav ställt.

De förändringar som nu görs och förväntas träda i kraft den 1:a halvan av 2009 är en riktigt tillväxt motor för vårt landskap.

Magnus Svensson, C, Söderhamn

Inga kommentarer: