En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

torsdag 13 mars 2008

Regeringen vässar arbetet för regional tillväxt och företagandet

Idag fick jag ett mkt intressant mail från regeringen. Där man genomför ytterligare vallöften. Nu stärker man regionalpolitiken genom att minska krångel för företagandet. Det är genom fler företag som en region liknande Gävleborg kan växa och utvecklas.

PM från regeringen
Glesbygdsverket, Verket för näringslivsutveckling(Nutek) och Institutet för tillväxtpolitiska studier(ITPS) avvecklas vid kommande årsskifte och istället inrättas två nya myndigheter. Till de nya myndigheterna förs också den verksamhet inom Konsumentverket som rör kommersiell service. Det är innehållet i en proposition som regeringen beslutat idag.

En utgångspunkt för omstruktureringen är att myndighetsstrukturen ska bli tydligare och effektivare. Det blir den genom att regeringen nu integrerar gles- och landsbygdsfrågorna i större uträckning i tillväxtarbetet och att de nya myndigheterna får tydligt skilda roller.

- Regeringen vässar nu sitt arbete för företagande och regional tillväxt i hela landet. Vi skapar nu ett mer sammanhållet arbete med en myndighet som får en operativ roll och en annan som stärker analys och återkoppling på den politik regeringen för. Det är viktigt inte minst med tanke på de stora utmaningar som ligger framför oss alla med en allt starkare globalisering, säger statssekreterare Jöran Hägglund.

Den ena myndigheten får en operativ roll med uppdrag att verka för hållbar tillväxt i företag och ökad regional konkurrenskraft. Verksamheter från Nutek, Glesbygdsverket och Konsumentverket förs till den nya myndigheten.

Den andra myndigheten blir regeringens utvärderings- och analysorgan för tillväxtpolitiska frågor. Verksamheter från ITPS och Glesbygdsverket förs till den nya myndigheten. Även verksamhet inom Nutek och Konsumentverket kan komma att beröras.

Glesbygdsverket, ITPS och Nutek har idag verksamheter i Östersund och Stockholm och Nutek har dessutom verksamhet på sju andra orter. Verksamheternas lokalisering bör i huvudsak vara desamma som idag. ITPS har också sex utlandskontor för internationell omvärldsbevakning.
Kravet på stor flexibilitet gör att nuvarande organisation ska omprövas, och då också med hänsyn till bl.a. forskningspolitikens internationella aspekter.

Inga kommentarer: