En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

torsdag 3 november 2011

Uppföljning av sänkt restaurangmoms

Läser till min glädje att Annie Lööf och Näringsdepartementet följer upp den sänkning av krogmomsen som blev en verklighet i regeringsbudget. Jag tror på denna momssänkning och att den kommer att ge bra effekter och hoppas att den uppföljning som nu är beställd kommer att ge mig rätt på den punkten.

Ser även till min glädje att Annie Lööf och Anders Borg har skrivit om detta på SVD Brännpunkt, Den artikeln kan ni läsa HÄR.

Lägger in den grundinformation som kom från Näringsdepartementet idag
....
Pressmeddelande
3 november 2011
Näringsdepartementet
Uppföljning av sänkt restaurangmoms

Regeringen har idag beslutat att uppdra åt myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) att, efter samråd med Tillväxtverket och Konkurrensverket, följa upp effekterna av sänkt mervärdesskattesats på restaurang- och cateringtjänster vad gäller företagande och effekterna av regelförenklingen.

- Vi tänker göra vårt yttersta för att reformen leder till sänkta priser, fler jobb och en övergång från svart till vit sektor, säger näringsminister Annie Lööf.

I uppdraget ingår bland annat att följa upp och analysera hur restaurang- och cateringbranschen utvecklas över tid med ett speciellt fokus på utveckling av företagande på lång sikt. Även eventuella regionala effekter ska redovisas.

Uppdraget ska också inkludera en analys av konkurrens- och andra marknadsförhållanden inom restaurang- och cateringbranschen, inklusive betydande effekter på andra branscher (t.ex. hotellbranschen). I uppdraget ingår också att inhämta relevanta erfarenheter från branschen.

Uppdraget ska slutredovisas den 1 januari 2016, men delredovisning ska ske den 1 januari 2014. Delredovisningen ska redovisa initiala effekter på företagande och regelförenkling. Slutredovisningen ska även redovisa de långsiktiga effekterna av reformen.
http://www.regeringen.se/sb/d/15224/a/179405

.....

Inga kommentarer: