En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

torsdag 17 november 2011

Motion Ang. Näringslivsorganisation

Denna motion lämnade Allians Söderhamn in idag via oss som sitter i kommunstyrelsen för C, M, Fp och Kd.


MOTION
"Söderhamn behöver en ny och kraftfull näringslivs- och turistorganisation baserad på ett nära samarbete mellan näringslivet och kommunen. Organisationen bör tas fram och beslutas efter samråd mellan näringslivets organisationer och kommunen.

Alliansen Söderhamn yrkar

att kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen i uppdrag att inbjuda näringslivets organisationer till överläggningar om att bilda en gemensam organisation."

Inga kommentarer: