En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

fredag 18 november 2011

Folket ska kunna välja sina regionpolitiker!

Idag så hade ett gäng Centerpartister en insändare i Hälsingepressen, Ni hittar den HÄR. Den beskrev regionfrågan och det beslutsärende som idag skulle fattas i Regionfullmäktige.

Beslutet som fattades, blev att Regionen går vidare med att jobba för att slå ihop landstinget i Gävleborg och Regionfullmäktige i Gävleborg. Två organisationer blir en. En organisation som medborgarna i Gävleborg kommer att kunna lägga sin röst på den politiska ledning man bäst tror kommer att ha det bästa politiska lösningarna för att ta tillvara på alla de goda och fina tillgångar vi har i detta län.

Beslutet blev som vi i Centerpartiet Gävleborg ville. Vi kan nu fortsätta att blicka framåt och göra detta beslut till en viktig vändpunkt för Gävleborg. Det är min ambition – för jag tror på detta län.

Moderaterna och Sjukvårdspartiet vill återremittera ärendet för ytterligare beredning – lägga det i långbänk, utan att ge någon riktig förklaring. De pratade om att vi skapade ett monument, vilket är en konstig logik när vi samlar två organisationer, två administrationer, två politiska församlingar till en…

Personligen känner jag bara glädje över detta beslut, ett viktigt första steg till att bygga ett framgångsrikt Gävleborg! För folket i en rik demokrati, där ni kan välja väg!

Inga kommentarer: