En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

lördag 19 november 2011

Motion angående måltider för pensionärer.

Alliansen Söderhamn har lämnat in en till motion till kommunfullmäktige. Denna gång är det Olle Persson, KD som är initiativtagare och vi andra KS ledamöter i Alliansen tyckte den var så bra så att vi också skrev under! Det är mycket tankeverksamhet och kreativitet i Alliansen så vi kommer att fortsätta som Allians att lämna in motioner, men även som enskilda partier.

Motion angående måltider för pensionärer.

Det finns många pensionärer, som sitter ensamma i sina bostäder, bl.a. därför att deras mångåriga livspartner har fallit ifrån. De har mist sina jämnåriga vänner och gemenskapen med personer i deras egen ålder blir allt mindre. Måltiden som normalt sker tillsammans med andra, får de spisa i ensamhet.
För ett antal år sedan var det möjligt att besöka något av kommunens äldreboenden, där de kunde köpa maten och få en social gemenskap med jämnåriga, gamla bekanta och vänner. De satt många gånger och mindes tillbaka till sina krafts dagar och kunde på så sätt föra en trevlig konversation.
De blev även ett lyft för de på äldreboendet boende, när det kom någon utifrån, som berätta om det senaste från ”byn”.
Vet inte varför detta har upphört men misstänker att det finns ett samband med den nya matdistributionen,
som nu utföres en gång var sjunde dag, vilket i sin tur innebär att våra åldringar sitter och äter sin mat ur en ”frigolitlåda” i sin ensamhet.

För de som har kraft och ork att själva ta sig till ett närstående äldreboende får frisk luft och en stärkande promenad. Kommunen får en lägre kostnad och en miljövänligare mathantering, då de slipper en massa förpackningsmaterial som slängs i soporna (inte ens komposterbart) och mindre bilåkande.
När vi människor vill få en trevlig samvaro, förenas vi för det mesta i en gemensam måltid.

Jag yrkar därför

att kommunfullmäktige ger ett uppdrag till berörd nämnd(er) att återinföra möjligheter för pensionärer att köpa måltider och att de får äta i matsalen på kommunens äldreboenden.

Inga kommentarer: