En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

fredag 25 november 2011

Centerpartiet Sveriges (världens) grönaste parti !

Idag så har Lena Ek, C, Miljöminister och Anders W Jonsson, Riksdagsledamot från länet och vice partiledare en bra insändare inne om ”Sverige som ett grönt föregångsland”.

Lena Ek har även spelats in vid ett seminarium om Färdplan 2050, som ni kan se HÄR

Häromdagen skickade jag in en insändare till Hälsingemedia som jag lägger ut i sin helhet här nedan. Centerpartiet befäster statusen att vara Sveriges Gröna parti allt mer. Inte via plakat politik utan via handling, vilket behövs för att nå en hållbar värld!

INSÄNDARE
Miljöminister Lena Ek (C) har satt igång ett omfattande arbete med målet att Sverige ska vara ett land utan klimatutsläpp år 2050. Hon gör det för att vi kunna lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta. Det kanske känns långt kvar till 2050 men nu går regeringen från vision till handling. Vad behöver göras årligen från nu till år 2050? Naturvårdsverket ska bland annat att redovisa hur utsläppen ska minska över tiden inom olika sektorer fram till 2050 samt analysera vilka långsiktiga förändringar i samhällsstrukturen som kan behövas för att målen ska kunna nås, till exempel för näringslivets roll, bebyggelse och transporter. Klimatkrisen är också stora möjligheter för utveckling och tillväxt. EU-kommissionen har beräknat att 1,5 miljoner nya jobb kan skapas år 2020 till följd av de klimatinvesteringar. Omställningstider innebär vinnare och förlorare. De företag som satsar på ny teknik kommer bli vinnare, men de företagare som inte förstår potentialen i denna utveckling kommer att tappa i konkurrenskraft. Sveriges näringsliv ligger väl framme i många delar av miljö- och energisektorn, och vi är övertygade om att det svenska kunnandet kommer att leda till ännu fler nya gröna jobb på vägen.

Vad kan vi göra här i Söderhamns kommun? Vad kan jag/vi göra själva. Jag ställer upp för att göra detta mål till verklig politik och tänker arbeta med dessa frågor. Vilket även har varit en av mina hjärtefrågor sedan mitt politiska engagemang startade. Det blir en spännande resa fram till år 2050. Vad vi gör lokalt och regional är helt avgörande för hur vi ska lyckas.

Det är självklart för oss centerpartister att Sverige ska vara ett grönt föregångsland. Vi ser klimatutmaningen som en möjlighet – en möjlighet att rädda klimatet och skapa tillväxt.

MAGNUS SVENSSON ( C ), Söderhamn

Inga kommentarer: