En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

söndag 20 november 2011

Barnkonventionens fyller 22 år idag

Barnkonventionens födelsedag 20 november
” Den 20 november 1989 antogs FN:s konvention om barnets rättigheter och i många länder världen över firas därför 20 november som den stora barndagen. Även i Sverige arrangeras flera olika aktiviteter i anslutning till Barnkonventionens dag.”
Står det att läsa på unicef:s sida som ni hittar HÄR

I Barnkonventionen så finns det otroligt många viktiga artiklar som skall säkerställa att barn och unga har ett bra och värdigt liv i Sverige och i Världen.

Fyra grundprinciper
Barnkonventionen tillerkänner barn medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Den innehåller fyra grundläggande principer:
1. att alla barn har samma rättigheter
2. att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut
3. att alla barn har rätt till liv och utveckling
4. att alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad

Detta är principer som vi som beslutsfattare i varje beslut vi tar ha med när vi väll fattar våra beslut. Vi har en skyldighet att efterleva dessa.

Jag tycker att unicef gör ett väldigt bra arbete för barns rättigheter och jag hoppas att fler och fler tar barns situation med i kalkylen när man fattar beslut. Länge leve barnets rätt och grattis på födelsedagen!!

Inga kommentarer: