En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

måndag 7 november 2011

I dagens hälsingetidningar så fortsätter Centerpartiet sitt opinionsbildande för att Nytorp skall vara kvar, idag via en insändare. Det är av största vikt att naturbruksgymnasiet Nytorp får leva vidare och utvecklas. Det går inte att i länet prata om hur viktig den Agrara näringen, det öppna landskapet, satsningar på Biogas och lokalproducerad mat med mer om man samtidigt inte har en fungerande utbildning som säkerställer att denna kompetens kan tillgodoses. Vi ger inte upp, vi kommer att fortsätta kämpa för detta och vi kommer att leta möjligheter för att gymnasieskolan blir kvar!


INSÄNDARE
Bollnäs har ansvar för Nytorp

I tider då den allmänna trenden är att det behövs mer lokalproducerad och mer ekologiska livsmedel så hotas Naturbruksgymnasiet Nytorp av en nedläggning. Det är helt oacceptabelt för oss centerpartister i länet.

Vi anser att Bollnäs som tog över Nytorp av landstinget har ett särskilt ansvar att säkerställa den långsiktiga driften av skolan, antigen i egen eller extern regi. En skola som befaras läggas ner får per automatik färre sökande. För oss centerpartister är det därför viktigt att Bollnäs kommun uttalar en tydlig viljeinriktning att skolan ska vara kvar och att man kan fortsätta utveckla skolan för de gröna näringarna.

När det gäller de gröna näringarna, Matlandet Sverige, och länets satsning och utveckling av besöksnäringen är Nytorp en garant för att det i framtiden också finns aktörer på denna marknad som är utbildade inom länet.

Bollnäs fick ta över skolan av landstinget till en kostnad av 13 miljoner kronor, där alla byggnader och all mark ingick. Då tyckte vi som kommunpolitiker runt om i länet att detta var något positivt och såg Bollnäs som en garant för utveckling och en reell satsning på framtiden inom denna viktiga sektor. Det Bollnäs kommun nu gjort och skolinspektionens nej till att låta en annan aktör ta över driften av skolan är direkt hämmande för länets utveckling inom de gröna näringarna.

Vi vill med all tydlighet markera för Bollnäs kommun och dess ledande politiker att de har valt fel väg. Avvecklingen av Nytorp måste stoppas till dess annan aktör garanterat kan överta verksamheten och driva utbildningen vidare.

För oss som företrädare för Centerpartiet i Hälsingland och i länet är det självklart att Nytorp ska vara kvar och vi ser mängder av utvecklingsområden för att skolan ska kunna breddas och leva vidare i årtionden. Vi kommer att behöva mat på våra bord, vi behöver människor som brukar vår jord och vi behöver en öppen och levande landsbygd. Dessa värden säkerställs om Nytorp blir kvar. Bollnäs måste ta sitt ansvar för detta.

För Centerpartiet i Hälsingland
Stig Eng, Nordanstig, kommunalråd, Caroline Schmidt, Hudiksvall, kommunalråd
Helena Brink, Ljusdal, gruppledare, Kenneth Nilshem, Bollnäs, kommunfullmäktigeledamot
Hans Jonsson, Ovanåker, gruppledare, Magnus Svensson, Söderhamn, gruppledare

Inga kommentarer: