En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

tisdag 22 november 2011

Interpellation Angående den gröna näringen och utbildningen på Nytorp;

Idag så har undertecknad och Mikael Engblom ( c ) lämnat in en interpellation till Söderhamns kommunalråd Angående de gröna näringarna och Nytorp. Vi gör det vi en interpellation då vi vill ha en dialog om framtiden för de Areella näringarna och hur vi som kommun skall säkerställa att det finns utbildade personer inom denna viktiga näring. Som kommun vill vi ha lokalproducerad mat, biobränsle, levande och öppna landskap och det är då självklart att det behövs utbildade personer inom denna sektor. Vi hoppas på en bra dialog och att vi kommer några steg närmare en lösning via denna interpellation.

INTERPELLATION
Till Sven-Erik Lindestam, (s), kommunalråd;
Från Centerpartiet i Söderhamn;

Angående den gröna näringen och utbildningen på Nytorp;

I vår kommun är de gröna näringarna viktiga. De skapar värdefulla produkter som kött, mjölk, ost, tillgång till förädling inom biogasproduktion för framtida behov m.m.
De vårdar vårt fantastiska öppna landskap med hästnäringen, turismen och allt det goda som hör de gröna näringarna till. Dessutom ger de sysselsättning åt ett flertal människor i vår kommun - både direkt och indirekt.

Länets enda gymnasieutbildning inom lantbruk och djurhållning finns i Nytorp. Utbildningen är hotad då Bollnäs kommun beslutat sälja anläggningen och Skolinspektionen ej beviljat tillstånd för friskola.

Vi vill därför fråga kommunalrådet vilka åtgärder som kommer att vidtas för att våra 16-åringar ska kunna välja en gymnasieutbildning inom de gröna näringarna.

HOLMSVEDEN 2011-11-01

Mikael Engblom                                                             
Magnus Svensson

Inga kommentarer: