En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

söndag 20 november 2011

Ranboöverenskommelsen, av Pelle Stål

I det nr av Centersyn som idag (2011-11-20) kom ut i brevlådorna så hade Pelle Stål, Kommunstyrelseledamot för Centerpartiet en väldigt bra skrivelse om Ranboöverenskommelsen. Jag delar med mig av den digitalt här nedan. Det har förutom denna text även publicerats rätt mycket om denna överenskommelse som skall lägga grunden till ett maktskifte i Söderhamn 2014. PM på min blogg HÄR, Hela Ranboöverenskommelsen HÄR och på helahalsingland HÄR och HÄR (sök även på Ranboöverenskommelsen på google.se om du vill läsa mer, ger ca 250 träffar)

Ha en trevlig läsning :-)

Ranboöverenskommelsen
Ett nytt politiskt landskap har under en tid vuxit fram på riksplanet, så även i Söderhamn. I och med att vi förlorade möjligheten att sitta i ledande ställning i kommunen gjorde partiet en analys av läget. Generellt ville vi veta vilka strategier som skulle göra Centerpartiet mest rättvisa både i termer av hur vi effektivast ska komma tillbaka till makten men också för vilka kärnvärderingar vi i grund och botten vill representera.

Vi landade ganska snart i att en allians analogt med den som finns på riksplanet skulle vara det bästa för Centerpartiet, även i Söderhamn. Kort efter valet inledde vi förhandlingar med Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna om villkoren för en sådan allians vilket sedermera mynnade ut i ett fördjupat samarbetsdokument vi i dag kallar Ranboöverenskommelsen . Överenskommelsen har underrubriken ”Samverkan för maktskifte”, och syftar till ambitionen mot ett majoritetsbyte nästa mandatperiod. I vår överenskommelse läggs fast ett antal gemensamma och grundläggande principer som ska vägleda Centerpartiet och Alliansen i Söderhamns arbete från och med nu och i fortsättningen. Magnus Svensson och jag är väldigt glada och stolta över vår överenskommelse då vi anser att vi fått mycket Centerpolitik i uppgörelsen. Ranboöverenskommelsen har sin symbolik med den valda platsen för framtagandet av det fördjupade samarbetet. Ranbo har stått och står fortfarande för nytänkande, företagande, utveckling och tillväxt. Med tron på landsbygden och att hela Söderhamn ska kunna leva valde vi Ranbo som vår symboliska utgångspunkt.

Vi är medvetna om att en del inom partiet varit kritiska till Alliansbygget i synnerhet på det sätt det genomförde på och att det därmed inneburit en kursändring i hur Centern i Söderhamn arbetar. I kritiken och rädslan har det även gjorts jämförelser med att Alliansen på riksplanet gjort att mindre partier kommit i skuggan av Moderaterna. Det här är något vi har diskuterat väldigt mycket inom Alliansgruppen som i vårt eget parti. Vi kan bara konstatera att detta måste vi undvika i Söderhamn. Det här gäller förstås inte bara Centern utan även Kritdemokraterna och Folkpartiet. Men inom Alliansgruppen har vi därför satt upp tydliga kriterier för vad som gäller. I Alliansen Söderhamn ska det vara en regel, snarare än ett undantag, att varje parti ska kunna profilera sina egna frågor. För vår del innebär detta att vi ska glänsa mer än de andra i alliansen men inte ställa de andra i skuggan. Hur mycket Centerpartiet glänser i Alliansen beror på våra gemensamma ansträngningar i partiet.

Men det här är påpekande och farhågor som Magnus och jag bär med oss i det fortsatta arbetet. Men vi vill också skicka med till er att vi gör det här för att vi tror att vi gör det bästa för Centern samt att politiken inom partiet också måste vara i takt med tiden. I och med att vi nu är fyra partier som hjälps åt att stötta varandra i med som motgång har det lokala politiska arbetet blivit roligare och mer intressant.
Tillsammans med den obändiga tron på den enskilda individens förmåga att fatta egna beslut, om hon ges förutsättningarna, och att som människa bli respekterad och sedd för den man är tror vi att Alliansen kan skapa bättre förutsättningar för Söderhamn i morgon. Det är en del i Allianspolitikens styrka att vara just differentierad och flexibel och spegla sin samtid. Det är min ärlig och uppriktiga önskan att ni andra också kan känna samma stolthet och vara lika "taggad" som jag är över att vi har en stark "pakt" som kan bära väldigt långt för Centerpartiet i Söderhamn!
PÄR-OLOF STÅL ( c ) Kommunstyrelseledamot

Inga kommentarer: