En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

onsdag 27 juni 2007

Minister positiv till ökat lokalt ansvar för strandskyddet

Regeringen vill se ett reformerat strandskydd med större lokalt inflytande, men propositionen kommer först nästa år. Det sa miljöminister Andreas Carlgren i Riksdagen. Andreas uttryckte också att strandskyddet även i fortsättningen bör vara en del av miljöbalken men att miljöbalken ska ses över så att den integreras med plan- och bygglagen (PBL).

Ministern sa också att den lokala hanteringen av strandskyddet ska bestämmas i kommunernas översiktsplaner i enlighet med PBL. Kommunernas översiktsplaner kommer då att kunna peka ut de strandområden som har ett särskilt högt skyddsvärde.

För Söderhamns del är detta oerhört intressant. Med ett utökat kommunalt självstyre samtidigt som vi får tillgång att bestämma över ett av våra viktigaste områden för utveckling, det vill säga skärgården.

Som det ser ut idag så är strandskyddet 300 meter i Söderhamn. I nuvarande PBL står det 100 meter som rekommendation. Men det tyckte inte länsstyrelsen i Gävleborg räckte, så det drog till med 300 meter för att som jag ser det jävlas lite extra med kustkommunerna i Gävleborgslän.

Kring detta har det stormat. Men regeringen ser nu ut att komma till ett bra beslut, där vi i kommunerna får bestämma mer och jag kan också garantera att kommunerna vill ha skyddade områden, så kallande naturområden, naturreservat, rekreationsområden öppna områden för fria strövningar med mera.

Skönt att det efter tolv år finns en regering som vågar komma fram med beslut i den här frågan. Den förra pratade med det hände inget…

Inga kommentarer: