En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

tisdag 24 augusti 2010

Supermiljöbilspremien - för klimatets skull

Centerpartiet i visar vägen ut ur fossilsamhället
Sverige är ett stort land och vi är beroende av transporter. Bilen är nödvändig och ett viktigt redskap för människors frihet. Men samtidigt är utsläppen från transportsektorn en stor utmaning. När övriga sektorer har minskat utsläppen, har utsläppen från transportsektorn fortsatt att öka och utgör nu en tredjedel av utsläppen. Även här i Gävleborgs län står transporter för en betydande del av våra klimatutsläpp.

Men trenden är nu äntligen bruten och utsläppen från transporter i Sverige minskar för första gången i historien. Tack vare Centerpartiets och alliansregeringens miljöbilspremie och skattebefrielse har antalet miljöbilar ökat explosionsartat. Från 23 000 bilar i slutet av 2005 till 277 000 vid senaste årsskiftet rullar nu cirka 330 000 miljöbilar på våra vägar. I vårt eget län räknar nu miljöbilarna hela 1 133 stycken. Förvandlingen mot en miljövänlig fordonsflotta har äntligen påbörjats!

Ändå är vi långt ifrån nöjda. Centerpartiets vision är att Sverige år 2030 ska ha en fordonspark som är helt oberoende av fossila bränslen. För att förverkliga visionen har vi därför föreslagit en Supermiljöbilspremie. Den ska ge konsumenter som köper en bil som släpper ut mindre än 50 gram koldioxid per kilometer 30 – 50 000 kronor i premie. Med premien kommer avancerade miljöbilar, som elbilar och laddhybrider, att bli attraktiva alternativ för bilköparen.

För att ytterligare hjälpa miljön på traven vill jag och Centerpartiet här i Söderhamn och i länet underlätta ännu mer för den som satsar på en miljöbil. Åtgärder som vi vill prioritera är:
- Undersöka förutsättningarna med gratis laddning av elbilar och laddhybrider i Söderhamn under ett inledningskede
- Så snart det blir möjligt reservera särskilda parkeringsplatser i Söderhamn för elbilar och laddhybrider så att de laddplatser som anläggs ska komma rätt målgrupp till godo, detta är av yttersta vikt och det är viktigt att det snarast kommer anläggningar
- Verka för att alla bilar som upphandlas i Söderhamn ska vara miljöbilar och släppa ut mindre gram koldioxid per km
- Tillsammans med kommunerna i Gävleborg utveckla en grön transportkorridor mellan städerna, som med hjälp av snabbladdningsteknik gör det praktiskt möjligt att resa mellan städerna med eldrivna fordon. Detta borde vara ett uppdrag för region Gävleborg att titta närmare på.

Vi ska jaga utsläppen, inte bilisterna eller bilarna. Centerpartiet går nu i bräschen för att Söderhamn och Gävleborg ska vara i framkant på vägen mot en utsläppsfri framtid.

Inga kommentarer: