En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

torsdag 5 augusti 2010

Onödigt att lagstifta om förbud mot burka

Folkpartiets partiledare Jan Björklund föreslog igår förbud att bära burka i skolor. Jag och Centerpartiet menar att det inte finns skäl att lagstifta om burka och niqab i skolan.
Folkpartiets partiledare Jan Björklund föreslog igår förbud att bära burka i skolor.
– Undervisning är kommunikation, det är att kunna se varandra i ögonen och ansiktet och kunna kommunicera med varandra. Där menar jag att det är extremt olämpligt att tillåta klädsel som täcker ansiktet, säger Jan Björklund.

Jag menar att det inte finns skäl att lagstifta om burka och niqab i skolan. Idag finns redan möjlighet för rektorer (och övriga arbetsgivare) att slå fast huruvida en lärare, (eller anställd inom andra sektorer) får ha heltäckande slöja.

I Sverige är andelen som bär burka eller niqab relativt liten. Att föreslå lagstiftning är även av den anledning överflödig, och leder mer till att måla upp en bild av ett stort problem än att lösa något påtagligt samhällsdilemma.

Kort och Gott…
• Det finns inte skäl att lagstifta om burka och niqab i skolan.
• Redan idag kan en rektor kan slå fast att en lärare inte får ha heltäckande slöja om det skulle påverka undervisningen negativt.
• Att föreslå lagstiftning att göra en liten fråga stor helt i onödan

2 kommentarer:

Oskar sa...

Kan du inte försöka få bort förbudet mot keps i skolan också. Vi är många fler!

ebob sa...

Hej Magnus, nu är jag här med. Jag tänkte kommentera en punkt där vi i är överens.

Jag har en annorlunda inställning till problemet men kontentan är densamma. Om du, eller jag, p.g.a. okända skäl skulle besluta oss för att gå iklädda tomtekostym året runt är det vår ensak, men vi får således finna oss i att det kommer bli krångligt att få arbete. Dilemmat är ju bara att det är vi (i egenskap av skattebetalare) som alltid för stå för notan till följd av detta trams.

Jag har ingen fullgod lösning men något som kan motivera folk att assimilera sig snabbare kan ju vara att det blir obligatoriskt med okvalificerat arbete för att erhålla socialbidrag efter en viss tidsrymd. T.ex. plocka skräp efter våra vägar. Det motiverar nog även den lataste.