En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

onsdag 18 augusti 2010

C vill stärka hotade kvinnors skydd

Centerpartiet vill införa en obligatorisk hot- och riskbedömning vid anmälan om hot och våld mot kvinnor i nära relationer. Dessutom ska kvinnor kunna få både praktiskt och ekonomiskt stöd vid akuta situationer då det finns hot om allvarligt våld.
Varje år mördas omkring 20 kvinnor av en man som kvinnan haft en nära relation med. Detta har ofta föregåtts av en längre period av upptrappat våld, där kvinnan även gjort polisanmälan. Men enbart 3 av 21 polismyndigheter har rutiner som omfattar hot- och riskbedömningar, vilket krävs för att få en sanningsenlig bild av kvinnans situation.

Centerpartiet vill därför införa en obligatorisk hot- och riskbedömning, som ska utföras av specialutbildad polis. Den ska även följas upp av en handlingsplan. Det är inte slumpen som ska styra vilket stöd en misshandlad kvinna ska få.

Centerpartiet vill även att kvinnor i akuta situationer där det finns hot om allvarligt våld ska kunna få både praktiskt och ekonomiskt stöd av kommunen. Anledningen är att det ofta är både för dyrt och ibland praktiskt ogenomförbart för kvinnan att själv planlägga en flytt eller flykt till skyddad adress.

Inga kommentarer: