En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

fredag 13 augusti 2010

För en grön framtid i Söderhamn – Vård och omsorg (del 4)

Saxat från Centerpartiet i Söderhamns valplattform;

Vård och omsorg
Ett av kommunens viktigaste uppdrag är att garantera människors möjligheter att leva goda och värdefulla liv. I olika skeden i livet kan vi behöva kommunens hjälp för att ha skäliga levnadsvillkor.

Centerpartiet känner tillit till människorna. Vi anser att vi gemensamt kan ta ansvar för vårt eget och våra medmänniskors bästa. Vi vill ha en solidarisk finansiering av välfärden i samhället och att du som medborgare själv får välja utförare av välfärdstjänster.

Vi vill
- Införa och tillämpa LOV, Lagen om valfrihet i vården, så att människor själva får friheten att själva bestämma över sin vårdgivare.

- Stimulera framväxten av större mångfald av utförare och leverantörer inom äldrevård och omsorg.

- Arbeta för att kommunerna övertar ansvaret för hemsjukvården

- Införa en öppen kvalitetsredovisning av äldreomsorgen

- Öka antalet senior- och trygghetsboenden

Inga kommentarer: