En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

tisdag 10 augusti 2010

För en grön framtid i Söderhamn – Arbete och företagande (del 2)

Saxat från Centerpartiet i Söderhamns valplattform;

Arbete och Företagande
Företagarna i Söderhamn är viktiga. De lägger grunden för tillväxt och starka finanser, höjd kvalitet i barnomsorg, sjukvård, utbildningsväsendet och äldreomsorgen.

Centerpartiet i Söderhamn vill att det skall vara tryggt, enkelt, flexibelt och mer lönsamt att driva företag. Vi ser att Söderhamns välfärd kommer ur arbete. Arbeten kommer ur företag. Företag kommer ur idéer. Idéer kommer ur människor.

Vi vill
- Genom tidiga insatser och aktivt arbete, inte minst i samarbete med det privata näringslivet, skapa arbete för ungdomar

- Att lagen om offentlig upphandling, LOU, används på sådant sätt att även småföretag kan delta i anbudsgivning

- Stärka möjligheten för företag och organisationer att utmana kommunens verksamhet

- Stödja utvecklingen av lokalt och regionalt näringslivssamarbete

- Snabba upp hanteringen av kommunens olika tillståndsärenden

Forts. följer...

1 kommentar:

Observer sa...

Kommunens tillstånd behöver inte snabbas upp, snarare stramas upp. Istället tas en massa felaktiga beslut utan någon som helst konsekvensbedömning. Hur kan man ta upp ett extraärende i en nämnd utan att politikerna ens är insatta i ärendet och fatta beslut? Bromsäng är ett typexempel på bedrövlig hantering. Vad som behövs är kvalitetssäkring av verksamheterna istället för att ständigt få bakläxa. Hur mycket har inte Bromsängfallet kostat skattebetalarna i onödan och upptagit handläggare, ja de få som är kvar dvs. Resten är ju så kallade utvecklare eller har fått nya anställningar i Bollnäs.