En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

onsdag 23 mars 2011

Satsa på mer Lokalproducerat - Självklar C politik!

I dagens kuriren står det om att LRF har lämnat in ett medborgarförslag till kommunen ”De anser att kommunen har höga ambitioner och en bra målsättning när det gäller att få in lokalproducerat och miljövänligt i verksamheten. Nu vill LRF dock se mer konkreta åtgärder för att målen ska kunna uppnås” Läs artikeln HÄR

Det är bra att LRF är aktiv i denna fråga, de är den organisation som har en stor andel medlemmar i sin organisation som verkar i de gröna näringarna. De gröna näringarna är otroligt viktiga för Söderhamn, de står för mycket av den nya arbetsmarknaden med att jobba för ett uthålligt samhälle.

Samtidigt som LRF har lämnat in sitt medborgarförslag så har även Mikael Engblom Centerpolitiker i kommunfullmäktige (från Långbo) lämnat in en interpellation till Kommunen, Ang De gröna näringarna.
Han skriver så här;
” I Söderhamn finns en vilja att starta lokal produktion av mat och energi.

Kommunen har ett pågående arbete med att upphandla närodlat. Det finns outnyttjade resurser i mark och människor, men mycket kunskap och erfarenhet har försvunnit under åren som produktionen varit nerlagd. Vi behöver starta nya företag, få entreprenörer som bygger nya verksamheter och utökar näringslivet på landsbygden.

Vem har hand om detta och vad gör kommunen?”


Som Centerpartiets gruppledare i Söderhamn blir jag glad över LRF:s medborgarförslag och att Mikael lämnar en interpellation i ämnet. För frågan måste ständigt vara aktuell och det känns självklart att Centerpartiet är med och driver på så att frågan ständigt finns på dagordningen.

Inga kommentarer: