En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

tisdag 22 mars 2011

Ostkustbanan viktigt för infrastrukturen i Norrland, Sverige och Europa

Här kommer en till motion som skickats till Centerpartiets riksstämma. Det är jag och kommunalråden Stig Eng (Nordanstig) och Caroline Schmidt (Hudiksvall)

Ostkustbanan viktigt för infrastrukturen i Norrland, Sverige och Europa
Ostkustbanan mellan Gävle – Sundsvall är Sveriges mest trafikerade enkelspår. Prognoser för trafiksituationen på banorna år 2015, överträffades redan 2006. När Botniabanan öppnar för trafik 2011 beräknas godstrafiken öka med 50 procent och persontrafiken med lika mycket. Detta på banor som redan idag har nått sina maxbegränsningar.

Ostkustbanan är idag ett enkelspår. Vår bedömning är att Ostkustbanan inom det snaraste behöver läggas in i statens infrastrukturplaner för att bli ett dubbelspår mellan Gävle – Sundsvall – Härnösand.

Viktiga delar i varför vi ser detta spår så viktigt är att Bedömningen är att trafiken på denna bana väntas öka från 30 tåg per dygn år 2000 till 100 tåg per dygn år 2020.

För näringslivet och för den regionala tillväxten är Ostkustbanan en viktig investering.

MALMFAKTA
90 procent av EU:s järnmalm kommer från Norrbotten.
Sverige framställer mest guld inom EU
EU största producent av silver, zink, bly och koppar.
12 av Sveriges 15 gruvor finns i regionen.
Malm och metall från regionen förädlas till ett värde av 450 miljarder i Sverige
och minst lika mycket i övriga EU

SKOGSFAKTA
Årliga tillväxten är 20 % större än avverkningen varje år ökar skogens råvarureserv med 20 miljoner kubikmeter skog årligen. Svarar för 12 % av Sveriges varuexport 20 % av industriinvesteringarna. Norrlandslänen svarar för 40 % av skogsproduktionen Produktionsvärde på 55 miljarder. 80 % av massa- och pappersexporten går till Europa

Vi är nöjda över den historiska satsningen som Centerpartiet och Alliansen genomförde förra mandatperioden. Både när det gäller drift och underhåll av de statliga Järnvägarna. Det är nu mycket viktigt att Centerpartiet driver på för ökade anslag för satsningar på att bygga ut Järnvägsnätet i Sverige, där vi ser detta som ett viktigt transportsystem för både tillväxt och miljö. Vi anser även att Centerpartiets hållning i detta bör vara att mer pengar bör läggas på att bygga bort flaskhalsar i transportsystemet. Vi anser även för att få till bra förutsättningar för att hela landet skall få leva och utvecklas under likvärdiga förutsättningar så bör Centerpartiet jobba för att det planerade projektet med ett Dubbelspår på Ostkustbanan snarast läggs in i planen för de infrastrukturella satsningarna som skall göras i landet. Då detta uppenbart dels bidrar till Regionalutveckling och tillväxt såväl i Norrland, Sverige och i Europa.

Vi tror även att denna led kommer att vara en viktig led när det gäller att forsla Biobränsle i framtiden.

VI YRKAR
Att
Centerpartiet verkar för en fullt utbyggd Ostkustbana med dubbelspår hela vägen mellan Gävle och Härnösand

Att Centerpartiet verkar för att detta Dubbelspår på Ostkustbanan tidigareläggs och skrivs in infrastrukturplanen

Magnus Svensson
Gruppledare för Centerpartiet i Söderhamn

Stig Eng
Kommunalråd i Nordanstig

Caroline Schmidt
Kommunalråd i Hudiksvall

Inga kommentarer: