En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

måndag 29 december 2008

Dags för Naturresursåterbäring

På insändarsidan idagens Söderhamns kuriren finns det en otroligt bra insändare av 3st C märkta kommunalråd från Södra Hälsingland. Den är så pass bra att jag vill lägga ut den här på bloggen. Dom belysser en viktig faktor som kan skapa livskraftiga vilkor för hela landet.

De förändringar som nu genomförs i skatteutjämningssystem, fastighetsskatt och förmögenhetsskatt gynnar kraftigt storstadsregionerna och det finns en stor anledning att våra regioner erhåller resurser för ett regionalt utvecklingskapital. I föreningen Sveriges vattenkraftskommuner finns nu representanter från alla riksdagspartier, vilket borde göra att denna fråga kommer högt upp på agendan under 2009.

Länk till Insändaren kuriren Här,
Länk till Föreningen Sveriges vattenkraftskommuner Här

INSÄNDAREN
Minst 600 miljoner till vattenkraftsregioner!
Föreningen Sveriges vattenkraftskommuner är nu inne i det tionde verksamhetsåret. En stor del av "kraften" för vårt arbete har vi hämtat från Norge. Där har föreningen "Landssammanslutninga av vasskraftskommunar" LVK, funnits i 30 år och har ett mycket framgångsrikt arbete bakom sig.

I Norge har stortinget slagit fast att vattenkraften är "en nationell resurs med stark lokal tillhörighet". I Norge går "egendomsskatten" till kommunerna och den uppgår till 1,8 miljarder norska kronor.I Sverige var fastighetsskatten på vattenkraftsanläggningar 587 miljoner kronor 2005. Efter flera höjningar uppgår fastighetsskatten nu till 2,9 miljarder kronor. Hela beloppet går till statskassan.

Från vattenkraften i Sverige går cirka 110 miljoner kronor ut till berörda bygder i form av bygdeavgiftsmedel.I Norge är nettot för kommuner och regioner 5,2 miljarder norska kronor/ år (naturresursskatt, koncessionsavgift, koncessionskraft och egendomsskatt).Vattenkraftskommunerna anser att en del av fastighetsskatten, minst 600 miljoner kronor/år, ska gå till vattenkraftsregionerna i form av ett regionalt utvecklingskapital! Om den politiska viljan finns i regering och riksdag så kan det skapas återbäringssystem även i Sverige!

Föreningen Sveriges vattenkraftskommunerordförande Per Söderberg,
styrelseledamot Björn Mårtensson, styrelseledamot Lennart Olsson, styrelsesuppleant Evy Degerman

Inga kommentarer: