En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

tisdag 9 december 2008

Apoteks förslaget från regeringen gynnar Alla

Idag på DN debatt så skriver socialminister Göran Hägglund om den omreglerade apoteksmarknaden. Så här står det i ingressen till artikeln.

” Privata entreprenörer ska åläggas ansvar för apotek i glesbygden. Det statliga Apoteket AB kommer att finnas kvar som en central aktör på en konkurrensutsatt apoteksmarknad. Men många av de nuvarande apoteken ska säljas till privata ägare som samtidigt åläggs ansvar för glesbygdsapoteken. Av övriga apotek ska en del överföras till ett nytt bolag med enskilda delägare som på sikt förväntas köpa ut sina apotek. Receptbelagda läkemedel ska bara få säljas på apotek med kompetent personal som fått tillstånd från Läkemedelsverket. Samtidigt ska Sveriges höga priser på originalläkemedel pressas ned genom att apoteken själva får möjlighet att förhandla om inköpspriserna vid läkemedelsimport. Receptfria läkemedel ska också kunna säljas på andra platser än apotek. Det skriver socialminister Göran Hägglund.”

Då kan jag utläsa följande i artikeln
* Apoteksombuden blir kvar.
* Avtal med de som köper apotek att ej lägga ned (intressant nog är apoteken på de mindre tätorterna minst lika lönsamma som de i städerna)
* Öppnar för flexibla lösningar på småorter (kombination av apotek och annan verksamhet)
* Snar möjlighet för ICA och Statoil att sälja receptfritt.

Nu kommer det som jag ser det att innebära att kunderna kommer att bli vinnare på detta system. Priset för att ha monopol har varit för högt för alltför många.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Jag håller med om att apoteksmonopolet nått vägs ände. Tyvärr säger förslaget väldigt lite om ett närmande till internationella förhållanden när det gäller krav på farmaceutisk kompetens. Sverige är fortfarande det enda landet i EU som inte kräver apotekarutbildade farmaceuter som apotekschefer. Det krävs egentligen igen formell kompetens överhuvudtaget eftersom det farmaceutiska ansvaret kan "delegeras" till annan personal, i Sverige i regel receptarier med lägre utbildningsnivå än i de flesta andra länder där det krävs apotekare för denna typ av verksamhetsansvar. Det gör att förslaget i och för sig är ett steg i rätt riktning men att mycket återstår för att få till stånd en nödvändig internationalisering i riktning mot hög kvalitet inom all apoteksverksamhet.

Magnus Svensson sa...

Det är en klok synpunkt. Just därför har väl regeringen föreslagit att det ska vara apotekare eller annan med farmaceutisk utbildning och tillräcklig kompetens och erfaenhet för uppgiften.

Idag fyller ofta receptarier funktionen. Det fungerar bra tycker jag. Regeringen tycker dock att kravet ska skärpas.

Man ska också ha i åtanke att inom sjukvården går man mer och mer ifrån att en viss yrkesgrupp ska ha rätt att utföra vissa saker.  

Magnus Svensson sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.