En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

lördag 2 april 2011

Uttalande// Förbättra förutsättningarna för mera vindkraft!!

UTTALANDE 2011-04-02 Centerpartiet i Gävleborg Distriktsstämman Förbättra förutsättningarna för mera vindkraft!!

Gävleborgs län är ett blåsigt län, enligt beräkningar skulle vi kunna producera 11 Terrawattimmar (Twh)el vilket motsvarar elförsörjning för ca 4 miljoner människor eller 2,2 miljoner hushåll. Idag finns på länsstyrelsen i Gävleborg ansökningar för 1200 vindkraftverk med 44 sökande företag. Detta ser vi i Centerpartiet som bevis på det stora intresset för att ställa om till ett hållbart samhälle.

Den omfattande kärnkraftsolyckan i Fukushima i Japan, efter den stora Tsunamin som drabbade landet, har tydliggjort de fruktansvärda följder av vad kärnkraften kan medföra.. Tidigare olyckor av den här omfattningen är Tjernobyl och Harrisburg. Centerpartiet har sedan 1960-talet alltid påpekat riskerna med kärnkraft både vad det gäller uranbrytning, transporterna, klyvning av atomer i kärnkraftverken till den slutgiltiga förvaringen av kärnavfallet. För Centerpartiet i Gävleborg är det viktigt att vi bygger bort Kärnkraften med alternativa Energikällor. En av många sådana energikällor är Vindkraft.

Sverige har satt upp nationella mål om att 2020 skall 50% av vår energi vara förnyelsebar. Utöver det så har Centerpartiet och Alliansen har satt upp planerings mål om en produktionskapacitet på 30Twh år 2020 (20 Twh på land och 10 Twh till havs) för Vindkraften.

Det finns dock några hinder i vägen för att vi skall få ännu mer vindkraft i Gävleborg och i Sverige. Ett är att stamnätet inte är bygd fullt ut för att ta emot den vindkraftsel som produceras. Ett annat är att den kommunala planeringen inte riktigt hunnit med. Ett tredje hinder är den uttagsskatt för kooperativ vindkraft som skatteverket vill ta ut.

Centerpartiet i Gävleborg uppmanar regering och riksdag att se över de regelverk och skatter som riskerar att bromsa fortsatt utbyggnad av vindkraften. Vi uppmanar också länets kommuner att i sitt planeringsarbete, i dialog med kommunmedborgarna, skapa goda förutsättningar för vindraftsetableringar.

Inga kommentarer: