En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

torsdag 24 maj 2007

kommunstyrelse strategidag - Vision 2012

Kommunstyrelsen i Söderhamn träffas i regel två gånger i månaden. En gång på beslutssammanträden där vi hanterar ärenden som skall upp i kommunfullmäktige. En gång i månaden har vi strategi KS, som vi kallar det. Då lyfts det frågor som är intressanta ur en strategisk inriktning för kommunen att jobba med eller så får vi som ledamöter i KS information om vad som händer i olika delar av kommun koncernen. Idag var det massor av intressant information. Lennart Westman, Söderhamns vision 2012 samordnare kom och muntrade upp oss; dels med sitt pigga och glada förhållningssätt till sitt jobb och sitt sätt att vara som människa Men han redogjorde också för det arbete som pågår i samband med visionen. Bland annat har det varit 141 protokollförda visionsdialoger, över 4000 Söderhamnare har deltagit och över 2000 unika visions förslag har lämnats in. WOW. Tycker jag, det finns en kraft hos medborgarna i Söderhamn som gör att det är otroligt roligt att vara förtroendevald. Alla dessa tankar och idéer går att följa via http://vision2012.blogg.se/ där går det även att lämna in fler förslag. Det som är intressant med den vision som Söderhamn antagit, är det sätt vi jobbar med den. Ingenstans i Sverige finns det en sådan förankringsprocess kring en sådan viktig framtidsfråga.
Den 11/6-07 skall det vara en visionsdialog om å-rummet i Centrum.
Visions arbetet har precis påbörjats i skolan 300 elever har varit med. Det kommande läsåret beräknas 4.700 barn och ungdomar i åldern 5-18år delta.

Inga kommentarer: