En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

måndag 13 februari 2012

Vilken kärnkraftslinje har Socialdemokratin ??

I en intervju i ekot idag öppnar Socialdemokraternas nya partiledare Stefan Löfven för överläggningar med regeringen om energipolitiken, men kräver att dessa skall vara förutsättningslösa och ske utifrån ”ett vitt papper”.
För min del ser jag den energiöverenskommelse som Alliansen fattade beslut om som den Klimat- och energipolitik som ( S ) och gärna också ( Mp ) får ansluta till. Den Klimat- och energiöverenskommelsen innebär stabila spelregler, möjliggör nyinvesteringar och stärker Sveriges konkurrenskraft, genom förutsägbara villkor för den förnybara energin, för kärnkraften, liksom för energiforskning och energieffektivisering och övriga delar av energipolitiken. Detta var både ( S ) och ( Mp ) inbjudna till för två år sedan

Det värde det innebär med denna stabilitet och förutsägbarhet kan inte överskattas. Även om folkpartiet gärna vill subventionera kärnkraft och att man bygger ut denna förlegade energikälla så är det en liggande energiöverenskommelse som bör och skall ligga som beslut för en lång tid. Detta har även tydligt deklarerats av energiministern Anna-Karin Hatt ( C ) och av statsministern Fredrik Reinfeldt ( M )

De förutsättningen som finns för ett blocköverskridande samtal borde rimligen innebära att socialdemokraterna förhåller sig till den energiöverenskommelse de så tydligt tidigare kritiserat. Frågan för dagen och som Stefan Löfven hittills lämnat obesvarad är hur han ser på innehållet i klimat- och energipolitiken. Att han har varit för kärnkraft och agerat lobbyist för mer kärnkraft i Sverige är känt. Att den Socialdemokratiska kongressen sagt nej till Kärnkraft är också tydligt. Vart befinner sig partiledare och ( S ) partiet idag, pratar de samma språk?

Stefan Löfven säger att han vill sätta sig ned vid ett ”rent bord” och förhandla. Men innan man kan bedöma om det finns förutsättningar för sådana samtal måste socialdemokraterna och Stefan Löfven precisera vad de vill i sak med energipolitiken. För socialdemokraterna finns minst fyra viktiga frågor som de behöver besvara:

.1. Hur vill socialdemokraterna att framtidens behov av elenergi skall fyllas?
.2. Ställer socialdemokraterna upp på dagens mål för förnybar energi och den snabba utveckling vi nu ser med regeringens energipolitik?
.3. Vill socialdemokraterna avveckla eller bygga ut kärnkraften, och håller de med regeringen om att det inte ska gå ut några statliga subventioner till ny kärnkraft?
.4. Hur ställer sig socialdemokraterna till regeringens vision om en fossiloberoende fordonsflotta som ingår i regeringens energiöverenskommelse?

För egen del tycker jag att kärnkraften är en ond energikälla som vi byggt fast oss i ( i tider då vi ej viste bättre) och som vi snarast behöver fasa ut. Jag tror starkt på den Klimat- och energiöverenskommelse som Alliansen fattade beslut om. Det innebär att vi ställer om till ett samhälle där de förnyelsebara energikällorna får växa. Det innebär att vi ställer om vår jord till att bli ekologisk hållbar.

Inga kommentarer: