En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

torsdag 29 mars 2012

Magnus Svensson föreslås bli ny distriktsordförande för Centerpartiet i Gävleborg.

Magnus Svensson föreslås bli ny distriktsordförande för Centerpartiet i Gävleborg.
Centerpartiets valberedning i Gävleborg har idag, torsdagen den 15 mars, presenterat förslaget till Centerpartiets nya distriktsstyrelse som ska väljas vid distriktsstämman i Söderhamn den 31 mars.
Centerdistriktets valberedning har arbetat med processen kring valet av Annie Lööf som partiordförande som förebild. Tiden har inte riktigt medgett samma rundresa från flera kandidater, men medlemmarnas synpunkter och tankar har noga tagits tillvara. Vid en samlad bedömning har valberedningen kommit fram till föreliggande förslag. Vi är övertygade om att personerna vi föreslår tillsammans kan leda Centerpartiet i Gävleborg mot ett framgångsval 2014, i kommuner, landsting och riksdag.

Det är en helt enig valberedning som föreslår distriktsstämman att till ny distriktsordförande välja Magnus Svensson, 36 år från Söderhamn.

Kommentar från Magnus Svensson:
”Jag är förstås väldigt hedrad över att få den här fråga från valberedningen, och det är med glädje som jag har valt att tacka ja. Det viktigaste uppdraget som jag ser framför oss är att tillsammans med nuvarande och tillkommande medlemmar bygga en starkare Centerrörelse i Gävleborg.

Jag ser tre delar som Centerpartiet i Gävleborg behöver jobba med.
1. Stärka vår politiska profil. Vi är det öppna, gröna och företagsvänliga partiet i Gävleborg. Men vi är så mycket mer.
2. Genomföra ’Framtidsresan’ i Gävleborg och träffa medborgare i alla dess skepnader, organisationer och träffar med Centerpartister för att lyfta in idéerna i den process som partiet jobbar med för att ta fram vårt nya idéprogram.
3. Stärka Centerpartiets organisation i alla tio kommuner och i landstinget. Min starka målsättning är att Centerpartiet efter valet 2014 skall vara starkare i Gävleborg än vad vi var innan valet 2010.”

Valberedningens förslag till distriktsstyrelse
Styrelsen skall bestå av 10 ledamöter

Följande föreslås ingå i styrelsen:
Distriktsordförande Magnus Svensson, Söderala (nyval)
Vice ordförande Hans Jonsson, Edsbyn (omval)
Ledamöter:
Stig Eng, Harmånger (omval)
Sören Görgård, Järvsö (omval)
Helena Wikström, Torsåker, Ordförande Centerkvinnorna, (omval)
Caroline Schmidt, Hudiksvall (nyval)
Bengt-Åke Nilsson, Hudiksvall (omval)
Ayser Bayraktar, Valbo (omval)
Lena Schenström, Ockelbo (nyval)
Therese Hedberg Lundblad, Gävle, Ordförande CUF, (nyval)

Inga kommentarer: