En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

onsdag 18 april 2012

Debattartikel // Fler jobb med studentmedarbetare

Fler jobb med studentmedarbetare

Svenskt Näringsliv visar att var femte akademiker inte får ett arbete efter utbildningen och att de efter ett år fortfarande inte har tagit plats på arbetsmarknaden. Centerpartiet kan aldrig acceptera sådana siffror. Det visar tydligt behovet av fler och bättre länkar mellan akademi och näringsliv.

Den typiska studenten går ut ur högskolan utan att ha haft någon kontakt med relevanta arbetsgivare under sin utbildningstid. Den som saknar koppling till den bransch man har utbildat sig att arbeta i har självklart svårare att få jobb än någon som redan är känd på ett företag. På en arbetsmarknad med allt hårdare konkurrens är kontakter, erfarenhet och en konkret arbetsrutin ovärderligt.

Dock finns positiva undantag när det gäller kontakterna mellan studier och arbetsliv. Region Skåne och Falkenbergs kommun har idag system med studentmedarbetare likt den danska framgångsrika modellen. Det innebär att studenter får söka studentjobb efter ett vanligt sökförfarande, med utannonserade jobb, fria för vilken student som helst att söka. Kravet som ställs är att den sökande studenten har gått någon av de utbildningar som knutits till tjänsten under minst ett års tid.

Avtalen mellan arbetsgivare och studenter är självklart individuellt utformade men utgångspunkten är alltid att arbetet inte får störa studierna. Som systemet ser ut idag arbetar man i projektform under längst ett år och ersätter ingen annans arbete. I överenskommelsen ingår att den erbjudna lönen är den lägsta ingångslönen för yrkeskategorin.

Genom ett system med studentmedarbetare får studenten möjlighet att arbeta inom det som utbildningen handlar om och får så viktig erfarenhet och en värdefull referens till dess man är klar och söker arbete. Arbetsgivarnas vinst i systemet är att man får in ny kompetens och nya idéer, samtidigt som man får en tillfällig värdefull arbetsinsats. Baserat på de goda erfarenheter som finns skulle detta även kunna vara en fungerande modell för oss i Gävleborg

Ungdomsarbetslösheten är ett av våra största samhällsproblem. Vi måste vända på alla stenar för att hitta lösningar som gör skillnad. Centerpartiets förhoppning är att fler aktörer inom akademin och näringslivet ska hitta lösningar på hur fler studenter ska få ta del av erfarenheter och kunskap

Ska vi klara av att skapa ett välfungerande studiesystem och en långsiktigt hållbar arbetsmarknad måste vi bli bättre på att länka studier till arbete. Vi rekommenderar näringsliv och det offentliga att tänka nytt för att få in ny kompetens och samtidigt ge studenterna ett intressant extra arbete under studietiden som göra det lättare att snabbare komma in på arbetsmarknaden.

Anders W Jonsson (C) Riksdagsledamot
Magnus Svensson (C) Distriktsordförande
Caroline Schmidt (C) Kommunalråd Hudiksvall
Carl-Ewert Ohlsson ( C ) Oppositionsråd Sandviken

Inga kommentarer: