En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

onsdag 18 april 2012

PM // Magnus Svensson Invald i Kriminalvårdens insynsråd

Pressinformation

Centerpartiet i Gävleborg

Magnus Svensson Invald i Kriminalvårdens insynsråd

Magnus Svensson, Söderhamn, Distriktsordförande för Centerpartiet i Gävleborg har valts in i kriminalvårdens insynsråd. Förordnadet är mellan den 4 april 2012 – 31 december 2015.

Det är Regeringen och Justitiedepartementet som utser ledamöterna och det är Justitieminister Beatrice Ask som är ansvarig minister. Regeringsbeslutet är Ju2011/8925/KRIM
Jag tycker att detta uppdrag skall bli väldigt spännande och lärorik. Att jobba med frågor som kriminalvård berör så många humanitära aspekter. Från Klienter, Häkte, Fängelse, Frivård och hur man arbetar för att få människor som avtjänat sitt straff att kunna komma tillbaka till en fungerande vardag.

Läs mer om Kriminalvården; http://www.kriminalvarden.se/

Ledamöterna i kriminalvårdens insynsråd
Ewa Wendel Rosberg, Lagman vid Malmö tingsrätt
Lena Liljebäck, Uppföljningschef vid Arbetsförmedlingen
Carola Gunnarsson, 3:e vice ordförande i SKL
Ewa Thalén, Riksdagsledamot ( M
Torkild Strandberg, Fd. Riksdagsledamot (Fp)
Magnus Svensson, 2:e vice kommunstyrelseordförande Söderhamn
Lennart Sacredus, Fd Riksdagsledamot (Kd)
Christer Adelsbo, Riksdagsledamot (S)

Inga kommentarer: